ระบบติดตามขบวนรถไฟ Train Tracking System (TTS) :: โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย

magnifier ค้นหาขบวนรถไฟที่คุณต้องการทราบ: ใส่หมายเลขขบวน หรือ ชื่อสถานีก็ได้ครับ
เลขขบวน :
ชื่อสถานี :
 

หากคุณไม่ทราบว่าขบวนใดลองดูคราวๆ ตามตารางด้านล่างนี้ได้ครับ แต่ละสีเป็นชนิดของรถนะครับ

รถด่วนพิเศษ   รถด่วน   รถเร็ว   รถธรรมดา   รถชานเมือง   รถท้องถิ่น   พิเศษชานเมือง
เลขขบวน สถานีต้นทาง-ปลายทาง เลขขบวน สถานีต้นทาง-ปลายทาง
1 กรุงเทพ – เชียงใหม่ 275 กรุงเทพ – อรัญประเทศ
2 เชียงใหม่ – กรุงเทพ 276 อรัญประเทศ – กรุงเทพ
3 กรุงเทพ – ศิลาอาสน์ 277 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี
4 สวรรคโลก – กรุงเทพ 278 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี
7 กรุงเทพ – เชียงใหม่ 279 กรุงเทพ – อรัญประเทศ
8 เชียงใหม่ – กรุงเทพ 280 อรัญประเทศ – กรุงเทพ
13 กรุงเทพ – เชียงใหม่ 281 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี
14 เชียงใหม่ – กรุงเทพ 282 กบินทร์บุรี – กรุงเทพ
21 กรุงเทพ – อุบลราชธานี 283 กรุงเทพ – บ้านพลูตาหลวง
22 อุบลราชธานี – กรุงเทพ 284 บ้านพลูตาหลวง – กรุงเทพ
35 กรุงเทพ – บัตเตอร์เวอร์ธ 352 ราชบุรี – ธนบุรี
36 ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพ 367 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา
37 กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก 368 ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
38 สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ 371 กรุงเทพ – ปราจีนบุรี
40 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ 372 ปราจีนบุรี – กรุงเทพ
42 ยะลา – กรุงเทพ 378 หัวตะเข้ – กรุงเทพ
43 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี 379 กรุงเทพ – หัวตะเข้
44 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ 380 หัวตะเข้ – กรุงเทพ
51 กรุงเทพ – เชียงใหม่ 383 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา
52 เชียงใหม่ – กรุงเทพ 384 ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
67 กรุงเทพ – อุบลราชธานี 301 กรุงเทพ – ลพบุรี
68 อุบลราชธานี – กรุงเทพ 302 ลพบุรี – กรุงเทพ
69 กรุงเทพ – หนองคาย 303 กรุงเทพ – ลพบุรี
70 หนองคาย – กรุงเทพ 304 ลพบุรี – กรุงเทพ
71 กรุงเทพ – ศรีสะเกษ 311 กรุงเทพ – รังสิต
72 ศีขรภูมิ – กรุงเทพ 313 กรุงเทพ – ชุมทางบ้านภาชี
73 กรุงเทพ – ศีขรภูมิ 314 ชุมทางบ้านภาชี – กรุงเทพ
74 ศรีสะเกษ – กรุงเทพ 317 กรุงเทพ – ลพบุรี
75 กรุงเทพ – หนองคาย 318 ลพบุรี – กรุงเทพ
76 หนองคาย – กรุงเทพ 339 กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย
77 กรุงเทพ – หนองคาย 340 ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ
78 หนองคาย – กรุงเทพ 341 กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย
83 กรุงเทพ – ตรัง 342 ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ
84 ตรัง – กรุงเทพ 376 รังสิต – หัวตะเข้
85 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช 401 ลพบุรี – พิษณุโลก
86 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ 402 พิษณุโลก – ลพบุรี
102 เชียงใหม่ – กรุงเทพ 403 พิษณุโลก – ศิลาอาสน์
105 กรุงเทพ – ศิลาอาสน์ 407 นครสวรรค์ – เชียงใหม่
106 ศิลาอาสน์ – กรุงเทพ 408 เชียงใหม่ – นครสวรรค์
107 กรุงเทพ – เด่นชัย 410 ศิลาอาสน์ – พิษณุโลก
108 เด่นชัย – กรุงเทพ 415 นครราชสีมา – หนองคาย
109 กรุงเทพ – เชียงใหม่ 416 อุดรธานี – นครราชสีมา
111 กรุงเทพ – เด่นชัย 417 นครราชสีมา – อุดรธานี
112 เด่นชัย – กรุงเทพ 418 หนองคาย – นครราชสีมา
133 กรุงเทพ – หนองคาย 419 นครราชสีมา – อุบลราชธานี
134 หนองคาย – กรุงเทพ 420 อุบลราชธานี – ลำชี
135 กรุงเทพ – อุบลราชธานี 421 นครราชสีมา – อุบลราชธานี
136 อุบลราชธานี – กรุงเทพ 422 อุบลราชธานี – ลำชี
139 กรุงเทพ – อุบลราชธานี 423 ลำชี – สำโรงทาบ
140 อุบลราชธานี – กรุงเทพ 424 สำโรงทาบ – นครราชสีมา
142 อุบลราชธานี – กรุงเทพ 425 ลำชี – อุบลราชธานี
145 กรุงเทพ – อุบลราชธานี 426 อุบลราชธานี – นครราชสีมา
146 อุบลราชธานี – กรุงเทพ 427 นครราชสีมา – อุบลราชธานี
167 กรุงเทพ – กันตัง 428 อุบลราชธานี – นครราชสีมา
168 กันตัง – กรุงเทพ 429 นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่
169 กรุงเทพ – ยะลา 430 ชุมทางบัวใหญ่ – นครราชสีมา
170 ยะลา – กรุงเทพ 431 ชุมทางแก่งคอย – ขอนแก่น
171 กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก 432 ขอนแก่น – ชุมทางแก่งคอย
172 สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ 433 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่
173 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช 434 ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย
174 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ 437 ชุมทางแก่งคอย – ลำนารายณ์
175 ชุมทางหาดใหญ่ – สุไหงโก-ลก 438 ลำนารายณ์ – ชุมทางแก่งคอย
176 สุไหงโก-ลก – ชุมทางหาดใหญ่ 439 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่
201 กรุงเทพ – พิษณุโลก 440 ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย
202 พิษณุโลก – กรุงเทพ 445 ชุมพร – ชุมทางหาดใหญ่
207 กรุงเทพ – นครสวรรค์ 446 ชุมทางหาดใหญ่ – ชุมพร
208 นครสวรรค์ – กรุงเทพ 447 สุราษฎร์ธานี – สุไหงโก-ลก
209 กรุงเทพ – บ้านตาคลี 448 สุไหงโก-ลก – สุราษฎร์ธานี
210 บ้านตาคลี – กรุงเทพ 451 นครศรีธรรมราช – สุไหงโก-ลก
211 กรุงเทพ – ตะพานหิน 452 สุไหงโก-ลก – นครศรีธรรมราช
212 ตะพานหิน – กรุงเทพ 453 ยะลา – สุไหงโก-ลก
233 กรุงเทพ – สุรินทร์ 454 สุไหงโก-ลก – ยะลา
234 สุรินทร์ – กรุงเทพ 455 นครศรีธรรมราช – ยะลา
251 ธนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ 456 ยะลา – นครศรีธรรมราช
252 ประจวบคีรีขันธ์ – ธนบุรี 463 พัทลุง – สุไหงโก-ลก
254 หลังสวน – ธนบุรี 464 สุไหงโก-ลก – พัทลุง
255 ธนบุรี – หลังสวน 485 ชุมทางหนองปลาดุก – น้ำตก
257 ธนบุรี – น้ำตก 486 น้ำตก – ชุมทางหนองปลาดุก
258 น้ำตก – ธนบุรี 355 กรุงเทพ – สุพรรณบุรี
259 ธนบุรี – น้ำตก 356 สุพรรณบุรี – กรุงเทพ
260 น้ำตก – ธนบุรี 388 ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
261 กรุงเทพ – หัวหิน 389 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา
262 หัวหิน – กรุงเทพ 390 ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
391 ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน