หน้าแรกตำบลตำบลโป่งแยง

ตำบลโป่งแยง

ตำบลโป่งแยงองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอแม่ริม และห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ริม  ระยะทางประมาณ 16  กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 30 กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งสิ้น  52.20  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  32,625  ไร่  จำแนกเป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ              ติดต่อกับ   ตำบลแม่แรม             อำเภอแม่ริม

ติดต่อกับ             ตำบลสะเมิงเหนือ                         อำเภอสะเมิง

ทิศใต้                  ติดต่อกับ   ตำบลบ้านปง              อำเภอหางดง

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ    ตำบลแม่แรม             อำเภอแม่ริม

ติดต่อกับ   ตำบลสุเทพ                 อำเภอเมือง

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ   ตำบลสะเมิงเหนือ/ใต้    อำเภอสะเมิง

เดินทางโดยรถยนต์ถนนลาดยางสายเชียงใหม่  อำเภอแม่ริม – อำเภอสะเมิง   ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอแม่ริม ถึง เขตหมู่บ้านตำบลโป่งแยง 16 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลโป่งแยงมีสภาพทางกายภาพทั่วไปเป็นภูเขา  บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบพื้นที่บางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและแม่สา เป็นพื้นที่ป่าไม้ประมาณ  71.92 %และเป็นพื้นที่ราบเพาะปลูกประมาณ  23.10 % พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เนื่องจากมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  ลิ้นจี่  พริกหวาน  ซาโยเต้ (ฟักแม้ว)  ดอกกุหลาบ  ดอกเบญจมาศ  สตรอเบอรี  หอมหัวใหญ่ คะน้าฮ่องกง  มะเขือเทศ  สลัดแก้ว ลักษณะภูมิอากาศที่หนาวเย็นนี้มีความเหมาะสมในการส่งเสริมอาชีพและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สภาพภูมิประเทศของตำบลโป่งแยง จำแนกได้ดังนี้

3.1 สภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขา  ซึ่งมีหมู่บ้านที่ตั้ง คือ  หมู่ที่  4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9,10

3.2 สภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบเชิงเขา  ซึ่งมีหมู่บ้านที่ตั้ง คือ  หมู่ที่ 1 , 3

3.3 สภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ ซึ่งมีหมู่บ้านที่ตั้ง คือ  หมู่ที่ 2

 ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลโป่งแยงมีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดปี  มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม–มิถุนายน อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20 – 32 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม–ตุลาคมอุณหภูมิอยู่ระหว่าง18–27 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 8–20 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี  20  องศาเซลเซียส   อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 26  องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 9 องศาเซลเซียส

 แหล่งท่องเที่ยว

โรงแรม/รีสอร์ท 15 แห่ง

– ภูอิงฟ้ารีสอร์ท – โป่งแยงฟาร์มรีสอร์ท- คุ้มรักแก้ว แอนทีค รีสอร์ท- แม่สาวาเล่ย์รีสอร์ท- ปานวิมานสปาแอนด์รีสอร์ท- ปงไคร้ลอดจ์- โป่งแยงแอ่งดอย- พราวภูฟ้า- บ้านม่อนม่วนรีสอร์ท- กังสดาลรีสอร์ท- ภูหมอกดาว- บ้านธุลีฟ้ารีสอร์ท- ปงไคร้บ้านดอยรีสอร์ท- บ้านปีกไม้- ม่อนฮัก

บ้านพักนักท่องเที่ยวชุมชน 3 แห่ง

– โฮมสเตย์บ้านแม่สาใหม่- บ้านสวนไร่รัชชานันท์ (บ้านพักนักท่องเที่ยวชุมชน)- โป่งแยงโฮมสเตย์- บ้านกองแหะโฮมสเตย์

สถานที่ท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้ 27 แห่ง

– โครงการหลวงแม่สาใหม่- หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สา (น้ำตกห้วยดีหมี)- ถ้ำผาต๊ะ- สวนเกษตร เช่น พริกหวาน  สตอรเบอรี่  ซาโยเต้  ดอกกุหลาบ  ดอกเยอบีร่า  มะเขือเทศ ฯลฯ- บ้านสวนทูนอิน- หน่วยจัดการต้นน้ำ (ปงไคร้)- ดอยผาฆ้องผากลอง(เส้นทางตามรอยเสด็จฯ)- รอยพระพุทธหัตถ์ถ้ำผาต๊ะ- สำนักสงฆ์ห้วยผาปู- หมู่บ้านอนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยท้องถิ่นบ้านปงไคร้- สำนักสงฆ์คูหาวารี- มวยไทยเม้าท์เท็นแคมป์- ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่ (พิพิธภัณฑ์ม้ง,ป่าดงเซ้งโรงสีพระราชทาน,ต้นไม้ของพ่อ,ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ,บ้านปางขมุ)- บ้านผานกกก การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม (กิจกรรมทางวัฒนธรรม/พิพิธภัณฑ์ม้ง)- กระรอกบินบ้านปงไคร้ ( Tree Top Flight)- อุทยานแห่งชาติบ้านบวกเต๋ย (ทะเลหมอก)- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย- วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ- วัดปงไคร้ (เจดีย์ศรีชลกร)

– วัดปางลุง- บ้านปางลุง ป่าอนุรักษ์-  ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์ การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 1 (แม่จะ)- บ้านกองแหะโฮมสเตย์ (แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ธนาคารอาหาร ธรรมชาติ ป่าไม้)- โครงการพระราชดำริ เกษตรวิชญา- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ทุ่งเรา(บ้านบวกจั่น)- สำนักสงฆ์บวกจั่น- สำนักสงฆ์โป่งแยงนอก

รหัสไปรษณีย์ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  โป่งแยงใน 1 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
  โป่งแยงนอก 2 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
  ม่วงคำ 3 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
  กองแหะ 4 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
  ปงใคร้ 5 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
  แม่สาใหม่ 6 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
  บวกจั๋น 7 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
  ปางลุง 8 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
  ผานกกก 9 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
  แม่สาน้อย 10 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาล ตำบลโป่งแยง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลทุ่งรวงทอง

ตำบลป่าไหน่

ตำบลบ้านปง

ตำบลขัวมุง

ตำบลบงตัน

- Advertisment -