หน้าแรกตำบลตำบลโป่งน้ำร้อน

ตำบลโป่งน้ำร้อน

ตำบลโป่งน้ำร้อนแบ่งเขตการปกครอง เป็น 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านใหม่หัวฝาย หมู่5 บ้านต้นผึ้ง รหัสไปรษณีย์ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50110

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  หนองพนัง 1 โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
  ดอน 2 โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
  ใหม่หัวฝาย 3 โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
  ท่าหัด 4 โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
  ต้นผึ้ง 5 โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
  เปียงกอก 6 โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
  ต้นผึ้งใต้ 7 โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลโป่งน้ำร้อน

จำนวนหลังคาเรือน : 797 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 2,066 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 241 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 167 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 32 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 8 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 9 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 526 คน จำนวนผู้พิการ : 7 คน

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลบ้านหลวง

ตำบลแม่สา

ตำบลสันทราย

ตำบลสะเมิงใต้

ตำบลสันกำแพง

ตำบลทุ่งสะโตก

- Advertisment -