ตำบลแม่แดด

ที่อยู่ : อบต. ตำบลแม่แดด รหัสไปรษณีย์ 58130  เดิมทีเป็นตำบลในอำเภอแม่แจ่ม ปัจจุบันเป็นตำบลในเขต อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ตำบลแม่แดด : 58130

อบต.แม่แดด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 193 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1705 คน หญิง 1694 คน รวมประชาชน 3399 คน

โรงเรียนในตำบลแม่แดด

  • โรงเรียนบ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้
  • โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย
  • โรงเรียนบ้านห้วยปู
  • โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ
  • โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสาม

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า