หน้าแรกตำบลตำบลแม่เหียะ

ตำบลแม่เหียะ

ตำบลแม่เหียะแบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านตำหนัก หมู่ 2 บ้านอุโบสถ หมู่ 3 บ้านป่าจี้ หมู่ 4 บ้านท่าข้าม หมู่ 5 บ้านดอนปิน หมู่ 6 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 7 บ้านตำหนักใหม่ หมู่ 8 บ้านวรุณนิเวศน์ หมู่ 9 บ้านไทยสมุทร หมู่ 10 บ้านป่าเป้า ,บ้านแกรนด์วิว

ประชากร ปัจจุบัน ตำบลแม่เหียะมีประชากรทั้งหมด 18,564 คน แบ่งเป็น ชาย 8,505 คน หญิง 10,059 คน

ศาสนสถาน

  • วัดพระธาตุดอยคำ
  • วัดสิริมังคลาจารย์ (วัดตำหนักสวนขวัญ)
  • วัดท่าข้าม
  • วัดอุโบสถ
  • วัดป่าจี้
  • วัดดอนปิน
  • วัดสวนพริก

สถานที่ท่องเที่ยว

ห้างสรรพสินค้า

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลแม่เหียะ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลบวกค้าง

ตำบลแม่สอย

ตำบลแม่สาว

ตำบลป่าไหน่

ตำบลหนองควาย

- Advertisment -