หน้าแรกตำบลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ตำบลแม่ฮ้อยเงิน  ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านป่าตึงน้อย หมู่4 บ้านม่วงโตน หมู่5 บ้านแพะป่าคา

ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่านตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓

คำขวัญของตำบล

กระเทียมหอมหัวใหญ่         ผลแตงไทยฉ่ำหวาน

งานจักสานท้องถิ่น              ชมถิ่นวัดพัฒนา

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50220

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แม่ฮ้อยเงินเหนือ 1 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  แม่ฮ้อยเงินใต้ 2 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  สันทราย 3 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ม่วงโตน 4 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  หนองแฝก 5 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ม่วงโตนใต้ 6 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

 ที่ตั้ง  

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ตั้งอยู่ เลขที่ 247 หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ ในทางทิศใต้ของอำเภอดอยสะเก็ด  ซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ประมาณ 13 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 28 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที (เดินทางจากตำบล)  จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 5,600 ไร่ เนื้อที่โดยประมาณ  9.00  ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

พื้นที่ทั้งหมดส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99.25 ของพื้นที่ทั้งหมด) เป็นที่ราบลุ่ม ที่นา เหมาะสำหรับอาชีพเกษตรกรรม  เป็นพื้นน้ำ 42 ไร่ (ร้อยละ 0.75 ของพื้นที่ทั้งหมด) และเป็นที่อยู่อาศัย มีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำ ลำคลองไหลผ่าน น้ำไม่ท่วมขัง

ขอบคุณข้อมูล ตำบลแม่ฮ้อยเงิน


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสันกลาง

ตำบลลวงเหนือ

ตำบลดอนแก้ว

ตำบลเปียงหลวง

ตำบลบ้านจันทร์

- Advertisment -