หน้าแรกตำบลตำบลแม่หอพระ

ตำบลแม่หอพระ

ตำบลแม่หอพระแบ่งเขตการปกครอง เป็น 10 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านป่าเลา  หมู่2 บ้านหัวฝาย  หมู่ 3 บ้านวังดิน  หมู่3 บ้านผึ้ง  หมู่4 บ้านกาด หมู่5 บ้านแม่หอพระ  หมู่6 บ้านแม่นาป้าก หมู่ 7 บ้านนาเม็ง หมู่8 บ้านสวนป่า  หมู่9 บ้านภูดิน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50150

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ป่าเลา 1 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
  หัวฝาย 2 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
  ผึ้ง 3 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
  กาด 4 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
  แม่หอพระ 5 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
  แม่นาป้าก 6 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
  นาเม็ง 7 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
  สวนป่า 8 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
  ภูดิน 9 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูล  เทศบาลตำบลแม่หอพร


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแม่วิน

ตำบลเมืองคอง

ตำบลแม่สาว

ตำบลแม่นาวาง

- Advertisment -