หน้าแรกตำบลตำบลแม่สา

ตำบลแม่สา

ที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  อยู่ทางใต้ของอำเภอแม่ริม  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  1 หมู่บ้านศรีบุญเรือง  ตำบลแม่สา

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ริมประมาณ 1  กิโลเมตร และห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 12 กิโลเมตร

เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ  31.164 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มทั้งตำบล  เป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ พื้นที่โดยทั่วไปเหมาะกับการเพาะปลูก

มีลำธารไหลผ่านบางหมู่บ้าน ทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก

อาณาเขต

ทิศเหนือ            ติดต่อ      ตำบลริมใต้

ทิศใต้               ติดต่อ      ตำบลดอนแก้ว

ทิศตะวันออก        ติดต่อ      ตำบลเหมืองแก้ว

ทิศตะวันตก          ติดต่อ      ตำบลแม่แรม

จำนวนหมู่บ้านแบ่งเขตการปกครอง เป็น 7 หมู่บ้าน

ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านศรีบุญเรือง หมู่1 บ้านสบสา หมู่ 2 บ้านท่าไคร้ หมู่ 3 บ้านแม่สาหลวง หมู่4 บ้านแม่สาน้อย หมู่ 5 บ้านดอนชัย  หมู่ 6 บ้านวารีธรรม
จำนวนประชากรใน ตำบลแม่สา

จำนวนหลังคาเรือน : 2,375 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 10,299 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,274 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 265 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 337 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 20 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :  – คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,608 คน จำนวนผู้พิการ : 45 คน

 อาชีพของประชากรในตำบลแม่สา

  1. เกษตรกรรม 0.53%
  2. ค้าขาย  7.60%
  3. รับราชการ 12.38%
  4. รับจ้างทั่วไป 44.40%
  5. ลูกจ้างบริษัท 2.10%
  6. ธุรกิจส่วนตัว 3.44%

 รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ศรีบุญเรือง 1 แม่สา แม่ริม เชียงใหม่
  ท่าไคร้ 2 แม่สา แม่ริม เชียงใหม่
  แม่สาหลวง 3 แม่สา แม่ริม เชียงใหม่
  แม่สาน้อย 4 แม่สา แม่ริม เชียงใหม่
  ดอนชัย 5 แม่สา แม่ริม เชียงใหม่
  วารีธรรม 6 แม่สา แม่ริม เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลแม่สา

 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลบ่อแก้ว

ตำบลเปียงหลวง

ตำบลบ้านหลวง

ตำบลฮอด

ตำบลเมืองแหง

ตำบลหนองหาร

- Advertisment -