หน้าแรกตำบลตำบลแม่สาบ

ตำบลแม่สาบ

ตำบลแม่สาบ จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่ในตำบลเล่าว่า ตำบลแม่สาบซึ่งมีเทือกเขาสลับซับซ้อน และเทือกเขาหนึ่งชื่อว่า “ขุนสาบ” เป็นต้นน้ำแม่สาบซึ่งถือว่าเป็นสายเลือดใหญ่ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในตำบลนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่น้ำสานยนี้จึงถือเอาชื่อ “แม่สาบ” ซึ่งเป็นชื่อแม่น้ำเป็นชื่อของตำบลตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

สภาพทั่วไปของตำบล

มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาอยู่ในเขตป่าสงวน ที่อยู่อาศัยเป็นที่ราบระหว่างภูเขา มีภูเขาล้อมรอบ มีแม่น้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำแม่สาบ และแม่น้ำแม่ขาน

 อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ป่าแป๋ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สะเมิงเหนือ และ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ยั้งเมิน และ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

 จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,403 คน และจำนวนหลังคาเรือน 764 หลังคาเรือน

จำนวนประชากรใน ตำบลแม่สาบ

จำนวนหลังคาเรือน : 924 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 4,372 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 542 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 113 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 48 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 23 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 16 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 589 คน จำนวนผู้พิการ : 48 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

อาชีพหลัก ทำสวน

อาชีพเสริม รับจ้าง

สถานที่ท่องเที่ยว

พระธาตุม่อนเปี้ยะ 

เป็นโบราณสถานที่มีอายุมากกว่า  300  ปี  เป็นที่เคารพนับถือของชาวสะเมิง มีความเชื่อว่าพระธาตุแห่งนี้ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  (เกษาธาตุ)  ซึ่งตั้งเด่นอยู่บนภูเขาลูกเดียว  ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและป่าเขาซึ่งเป็นธรรมชาติที่สวยงาน     ทุกปีคณะสงฆ์และราษฎรในอำเภอสะเมิงจะจัดพิธีอบรมสมโภชสรงน้ำพระธาตุในเดือน  6  เหนือ   ขึ้น  15  ค่ำ    พระธาตุตั้งอยู่ที่บ้านหาดส้มป่อยหมู่ที่7  ต.แม่สาบ  ห่างจากที่ว่าการอำเภอสะเมิงประมาณ  16  กิโลเมตร  การคมนาคมสะดวก

ผายอง

เป็นสถานที่ทางธรรมชาติสรรสร้างอย่างอัศจรรย์คือมีก้อนหินซ้อนกันคล้าย ๆ กับพระเจดีย์อินแขวนประเทศพม่า ราษฎรตำบลแม่สาบนับถือเป็นสถานที่สำคัญยึดมั่นจิตใจ  รอบ ๆ ผายองมี  หมู่บ้านชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ(กะเหรี่ยง)  และหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอที่ยังคงเป็นหมู่บ้านที่คงรักษาความเป็นอยู่โดยรูปแบบดั้งเดิมไว้  โดยเป็นหมู่บ้านชาวเขาที่มมีประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติงตามพระราชดำริ  

ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านแม่ตุงติง  เกิดขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านแม่ตุงติงในคราวแรกเป็นสถานที่สาธิต   การปลูกหม่อน    เลี้ยงไหม   ทอผ้า    และการเกษตรนำร่อง การปศุสัตว์ รวมทั้งมีศูนย์ศิลปาชีพ  มีประชาชนทั้งในอำเภอและที่ต่าง ๆ มาเยี่ยมชมเป็นประจำ

พระธาตุดอยผาส้ม 

ตั้งอยู่หมู่ ที่ 2 ตำบลแม่สาบเขตติดต่อกับบ้านอังคาย ตำบลยั้งเมิน เป็นพระบรมธาตุที่เก่าแก่ไม่ทราบปีที่สร้างที่แน่ชัด แต่ได้รับการบูรณะโดยครูบาเจ้าศรีวิชัย เมื่อประมาณ 70 ปีก่อน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการบูรณฟื้นฟูให้กลับมาสวยงามและเป็นที่เคารพศักการะของประชาชนทั่วไป

น้ำตกแม่นาเปอะ 

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาบ เป็นน้ำตกสูง 7 ชั้นมีน้ำตลอดปี ยังคงความเป็นธรรมชาติและสวยงามอยู่ เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบผจญภัย และท่องเที่ยวธรรมชาติ

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50250

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แม่ขาน 1 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
  อมลอง 2 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
  งาแมง 3 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
  ปางเติม 4 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
  แม่ตุงติง 5 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
  ขุนสาบ 6 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
  หาดส้มป่อย 7 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
  งิ้วเฒ่า 8 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
  นากู่-ผายอง 9 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
  ทุ่งยาว 10 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลแม่สาบ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลยั้งเมิน
บทความถัดไปตำบลบ่อแก้ว
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลบ้านจันทร์

ตำบลสันโป่ง

ตำบลสบเตี๊ยะ

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา