หน้าแรกตำบลตำบลแม่ปั๋ง

ตำบลแม่ปั๋ง

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง263 หมู่ 1 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 053-257182 , 053-257336

คำขวัญตำบลแม่ปั๋ง

“ดอยแม่ปั๋งล้ำค่า งามสง่าประเพณี

กินอยู่ดีเกษตรกรรม สวยล้ำน้ำตกม่อนหินไหล

น้ำใจมากล้น คนมีอารยธรรม”

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50190

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ห้วยงู 1 แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
  ประดู่ 2 แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
  แม่แพง 3 แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
  สบปั๋ง 4 แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
  แม่ปั๋ง 5 แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
  ทุ่งบวกข้าว 6 แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
  ขุนปั๋ง 7 แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
  ห้วยทราย 8 แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
  ม่อนหินไหล 9 แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
  ศรีประดู่ 10 แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
  โป่ง 11 แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
  ผาแดง 12 แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
  เฉลิมราช 13 แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
  สันติสุข 14 แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง  เต็มทั้งหมู่บ้าน   14 หมู่    ได้แก่ หมู่ 1 บ้านห้วยงู  หมู่ 2  บ้านประดู่ หมู่ 3 บ้านแม่แพง หมู่ 4  หมู่ 5  บ้านแม่ปั๋ง  หมู่ 6 บ้านทุ่งบวกข้า หมู่ 7 บ้านขุนปั๋ง  หมู่ 8 บ้านห้วยทราย หมู่ 9 บ้านม่อนหินไหล  หมู่ 10 บ้านศรีประดู่ หมู่ 11 บ้านโป่งบัวบาน หมู่ 12 บ้านผาแดง หมู่ 13 บ้านเฉลิมราช  หมู่ 14 บ้านสันติสุข

จำนวนประชากรใน ตำบลแม่ปั๋ง

จำนวนหลังคาเรือน : 2,149 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 7,614 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 743 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 215 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 154 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 10 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 32 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 580 คน จำนวนผู้พิการ : 78 คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -