หน้าแรกตำบลตำบลแม่ทะลบ

ตำบลแม่ทะลบ

ตำบลแม่ทะลบ แบ่ง เป็น 6 หมู่บ้านหมู่1 บ้านแม่ทะลบ หมู่2 บ้านป่าแดง หมู่3 บ้านดงป่างิ้ว  หมู่4 บ้านดอยหล่อ  หมู่5 บ้านดง  หมู่6 บ้านใหม่พัฒนา

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ  ตั้งอยู่  หมู่ที่  4   บ้านดอยหล่อ  ต.แม่ทะลบ   อ.ไชยปราการ    จ.เชียงใหม่  ระยะทางจากที่ทำการอำเภอไชยปราการ  ไปทางทิศตะวันออก    ระยะทางประมาณ    5  กิโลเมตร  โดยมีที่ตั้งติดต่อเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ตำบลแม่ข่า    อำเภอฝาง   จ.เชียงใหม่

ทิศใต้  ติดต่อกับ   ตำบลศรีดงเย็น    อำเภอไชยปราการ   จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่สรวย

จังหวัดเชียงราย

ติดต่อกับ ติดต่อกับ   เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ  อำเภอไชยปราการ

จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อที่และภูมิประเทศ

–  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ  มีเนื้อที่ประมาณ  99.34  ตารางกิโลเมตร  หรือมี

พื้นที่  62,087.50  ไร่

พื้นที่ป่าไม้     46,209   ไร่

พื้นที่หมู่บ้าน   912  ไร่

พื้นที่แหล่งน้ำ   198  ไร่

พื้นที่ทำการเกษตร  12,622  ไร่

พื้นที่นา   5,317  ไร่

พื้นที่นา/พืชฤดูแล้ง  2,616  ไร่

–  ภูมิประเทศเป็นภูเขา มีที่ราบระหว่างภูเขาเหมาะแก่การเกษตร  ภูเขาและป่าไม้ยังมี

สภาพสมบูรณ์พอใช้

จำนวนประชากรใน ตำบลแม่ทะลบ

จำนวนหลังคาเรือน : 1,599 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 8,376 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,170 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 964 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 130 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 55 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 20 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,209 คน จำนวนผู้พิการ : 30 คน

 ขอบคุณข้อมูล ตำบลแม่ทะลบ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสะเมิงใต้

ตำบลออนใต้

ตำบลฟ้าฮ่าม

ตำบลบ้านสหกรณ์

ตำบลอมก๋อย

- Advertisment -