หน้าแรกตำบลตำบลแม่งอน

ตำบลแม่งอน

ตำบลแม่งอน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านห้วยห้อม  หมู่ 1 บ้านสบข่า  หมู่ 2 บ้านแม่งอนกลาง  หมู่ 2 บ้านดงป่าลัน  หมู่3 บ้านห้วยลึก หมู่3 บ้านสันม่วง หมู่4 บ้านแม่งอนขี้เหล็ก หมู่4 บ้านห้วยโจ้ หมู่ 5 บ้านหลวง หมู่5 บ้านแม่ข่า หมู่6 บ้านปางควาย หมู่ 6 บ้านหล่ายฝาง หมู่ 7 บ้านทุ่งหลุก หมู่7 บ้านสันต้นเปา หมู่8 บ้านหนองขวาง หมู่8 บ้านเด่นห้วยเดื่อเวียงไชย  หมู่9 บ้านสันมะกอกหวาน  หมู่9 บ้านสันป่าไหน่  หมู่ 10 บ้านทุ่งทอง  หมู่10 บ้านใหม่หล่ายฝาง หมู่11 บ้านแม่งอนป่าจี้ หมู่11 บ้านหนองอ้อม  หมู่12 บ้านยาง  หมู่12 บ้านดงมิตรภาพ หมู่ 13 บ้านใหม่หลวง หมู่ 14 บ้านแม่งอนสันติสุข

รายชื่อบ้านพัก บนดอยอ่างขาง

1.บ้านพักฉันทนา 089-9526971

2.อ่างขางเมย์เปิ้ล 084-3748098,053-450011

3.บ้านหลวงรีสอร์ท 081-8818114

4.อ่างขางวิลล่า 087-1837500,053-450010

5.สุวรรณภูมิรีสอร์ท 087-1751931,053-450045

6.อ่างขางบ้านสวน 089-9501667

7.อ่างขางฮิลล์รีสอร์ท 081-9850585

8.บ้านพักจี๊ดจ๊าด 087-1849951,053-450009

9.บรรจงวิวสวย 089-5613922,081-1648825

10.บ้านพักเล่าติง 085-8580411

11.บ้านพักนาหา 081-8855153,053-450008

12.กลุ่มโฮมสเตย์บ้านยาง 081-3663010

การศึกษา  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 5 โรง โรงเรียนมัธยมศึกษา  5  โรง สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด / สำนักสงฆ์  8  แห่ง มัสยิด     2  แห่ง ศาลเจ้า   2 แห่ง โบสถ์      2 แห่ง

สาธารณสุขสถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน  3 แห่ง

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50320

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ห้วยห้อม 1 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
  แม่งอนกลาง 2 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
  ห้วยลึก 3 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
  แม่งอนขี้เหล็ก 4 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
  หลวง 5 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
  ปางควาย 6 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
  ทุ่งหลุก 7 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
  หนองขวาง 8 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
  สันมะกอกหวาน 9 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
  ทุ่งทอง 10 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
  แม่งอนป่าจี้ 11 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
  ยาง 12 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
  ใหม่หลวง 13 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
  แม่งอนสันติสุข 14 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
  ใหม่ทุ่งเจริญ 15 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลแม่งอน

จำนวนหลังคาเรือน : 7,381 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 21,940 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 2,331 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 1,119 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 589 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 151 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 43 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 4,542 คน จำนวนผู้พิการ : 98 คน

ขอบคุณข้อมูล เทศบาลตำบลแม่งอน


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลเวียง

ตำบลแม่ตืน

ตำบลบ้านกาด

ตำบลแม่สาบ

ตำบลสันกลาง

- Advertisment -