หน้าแรกตำบลตำบลแม่คือ

ตำบลแม่คือ

ตำบลแม่คือ ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านร้องต้นขาม หมู่2 บ้านสันต้นม่วงเหนือ หมู่3 บ้านป่าสักหลวง หมู่4 บ้านพันหลัง หมู่6 บ้านสันมะเกี๋ยง หมู่8 บ้านสันโป่งรหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50220

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แพะแม่คือ 1 แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  แม่คือ 2 แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ส้นต้นแหนเหนือ 3 แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าบง 4 แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  สันต้นแหนใต้ 5 แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าเสร้า-หนองงู 6 แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ที่ตั้งเทศบาลตำบลแม่คือ  

ตั้งอยู่เลขที่  149  หมู่ที่ 2   บ้านแม่คือ  ตำบลแม่คือ  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  50220   โทรศัพท์  0-5338-7062  ,0-5338-6128 เว็บไซด์  www.maekhu.go.th  อยู่ห่างจากอำเภอดอยสะเก็ดไปทางทิศใต้  ประมาณ  9 กิโลเมตร

จำนวนประชากรใน ตำบลแม่คือ

จำนวนหลังคาเรือน : 1,388 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 4,576 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 251 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 74 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 65 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 13 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 3 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,533 คน จำนวนผู้พิการ : 83 คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาล ตำบลแม่คือ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลแม่โป่ง
บทความถัดไปตำบลเชิงดอย
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลออนใต้

ตำบลหนองหอย

ตำบลป่าไหน่

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา