ตำบลเหมืองแก้ว

ตำบลเหมืองแก้ว แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านน้ำต้น หมู่2 บ้านต้นผึ้ง หมู่3 บ้านป่าไผ่ หมู่4 บ้านดอนตัน หมู่ 5 บ้านหนองเขียว หมู่6 บ้านวังป้อง หมู่7 บ้านสันเหนือ หมู่8 บ้านทุ่งข้าวเน่า

วัดในตำบลเหมืองแก้ว

วัดดอนตัน วัดชมพูนุท วัดนันทาวาส วัดเวฬุวัน วัดพรหมประดิษฐ์ วัดวิจิตรวารี วัดศรีปิงชัย

โรงเรียนในตำบลเหมืองแก้ว

โรงเรียนบ้านน้ำต้น โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงเรียนบ้านดอนตัน โรงเรียนบ้านวังป้อง

จำนวนประชากรใน ตำบลเหมืองแก้ว

จำนวนหลังคาเรือน : 1,585 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 5,507 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 947 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 316 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 255 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 3 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 31 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,741 คน จำนวนผู้พิการ : 50 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
น้ำต้น 1 เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
ต้นผึ้ง 2 เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
ป่าไผ่ 3 เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
ดอนตัน 4 เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
หนองเขียว 5 เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วังป้อง 6 เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
สันเหนือ 7 เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
ทุ่งข้าวเน่า 8 เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
ศรีวารี 9 เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่

 ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว  


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า