หน้าแรกตำบลตำบลเมืองเล็น

ตำบลเมืองเล็น

ตำบลเมืองเล็นประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านเมืองวะ  หมู่ 2 บ้านเมืองเล็น  หมู่ 3 บ้านหัวฝาย  หมู่ 4 บ้านเมืองวะ หมู่5 บ้านหนองก้นครุ ที่อยู่ ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210  โทรศัพท์ 0-5339-7698 รหัสไปรษณีย์ ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  เมืองวะ 1 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่
  เมืองเล็น 2 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่
  หัวฝาย 3 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่
  เมืองวะ 4 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่
  หนองก้นครุ 5 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลเมืองเล็น

จำนวนหลังคาเรือน : 805 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 3,052 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 383 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 127 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 125 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 3 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 3 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,354 คน จำนวนผู้พิการ : 43 คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลเมืองเล็น


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลมะขามหลวง

ตำบลสันป่าเปา

ตำบลป่าเมี่ยง

ตำบลทุ่งต้อม

ตำบลหนองแก๋ว

- Advertisment -