Home ตำบล ตำบลเมืองก๋าย

ตำบลเมืองก๋าย

711

ตำบลเมืองก๋าย ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านก๋ายน้อย  หมู่2 บ้านเมืองก๋าย  หมู่3 บ้านออบ  หมู่4 บ้านเหล่า  หมู่5 บ้านม่อนเงาะ

สถานที่ท่องเที่ยว

– ทะเลหมอก ณ ดอยม่อนเงาะ หมู่ 5 บ้านม่อนเงาะ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
– ชมดอกเสี้ยวบาย ณ ลานม่อนเงาะ หมู่ที่ 5 บ้านม่อนเงาะ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
– สวนชาลุงเดช หมู่ที่ 2 บ้านเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50150

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ก๋ายน้อย 1 เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
  เมืองก๋าย 2 เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
  ออบ 3 เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
  เหล่า 4 เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
  ม่อนเงาะ 5 เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเมืองก๋าย เดิมขึ้นอยู่กับ ต.สบเปิง ซึ่งอยู่ห่างจากสบเปิงมาก การสัญจรไปมาลำบากจึงแยกจาก ต.สบเปิง มาเป็น ตำบลเมืองก๋าย จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล

เป็นภูเขามีธารน้ำไหลผ่าน อากาศร้อนในฤดูร้อน ฤดูหนาวหนาวมาก ฤดูฝนฝนตกชุก

 จำนวนประชากรของตำบล

จำนวนประชากรในเขต อบต. 1,712 คน และจำนวนหลังคาเรือน 490 หลังคาเรือน

ขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.muangkai.go.th


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน