หน้าแรกตำบลตำบลเชียงดาว

ตำบลเชียงดาว

ตำบลเชียงดาว ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านทุ่งละคร หมู่ 2 บ้านดอน หมู่ 3 บ้านม่วงฆ้อง หมู่4 บ้านวังจ๊อม  หมู่ 5 บ้านถ้ำ หมู่6 บ้านเชียงดาว หมู่ 7 บ้านดง หมู่8 บ้านแม่ก๊ะ หมู่9 บ้านทุ่งหลุก หมู่10 บ้านนาเลา  หมู่ 11 บ้านแม่เตาะ หมู่ 12 บ้านโรงวัว  หมู่ 13 บ้านทุ่งดินแดง หมู่ 14 บ้านหัวทุ่ง  หมู่ 15 บ้านศรีสะอาด หมู่ 16 บ้านผาลาย รหัสไปรษณีย์

ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50170

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ทุ่งละคร 1 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
  ดอน 2 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
  ม่วงฆ้อง 3 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
  วังจ๊อม 4 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
  ถ้ำ 5 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
  เชียงดาว 6 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
  ดง 7 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
  แม่ก๊ะ 8 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
  ทุ่งหลุก 9 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
  นาเลา 10 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
  แม่เตาะ 11 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
  โรงวัว 12 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
  ทุ่งดินแดง 13 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
  หัวทุ่ง 14 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
  ศรีสะอาด 15 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
  ผาลาย 16 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลเชียงดาว

จำนวนหลังคาเรือน : 1,596 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 4,288 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 339 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 120 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 198 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 27 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 24 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 879 คน จำนวนผู้พิการ : 57 คน

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลแม่นะ
บทความถัดไปตำบลทุ่งข้าวพวง
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลเทพเสด็จ

ตำบลดอยหล่อ

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา