หน้าแรกตำบลตำบลเขื่อนผาก

ตำบลเขื่อนผาก

ตำบลเขื่อนผาก ตั้งชื่อตามบ้านเขื่อนผาก หมู่ที่ 2 โดยจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่า ผู้แก่ในหมู่บ้านที่เล่าสืบต่อกันมา แต่เดิมบ้านเขื่อนผากมีลำน้ำแม่งัดเป็นแหล่งชุมชนในหมู่บ้าน คนในหมู่บ้านจะใช้น้ำแม่งัดแห่งนี้ประกอบอาชีพกสิกรรมทุกด้านและเป็นแหล่งน้ำที่มีสัตว์น้ำมากพอที่จะให้คนในหมู่บ้านจับมาเป็นอาหาร ในครั้งนั้น ชาวบ้านได้ทำการฝึกช้างเพื่อไว้ใช้งานทำเขื่อน (กำแพงไม้) ซึ่งคำว่าเขื่อนคือทำนบสำหรับกักน้ำไว้ใช้ แล้วในความหมายของคนในชุมชนนี้ เขื่อนยังหมายถึงกำแพงและประตูอีกด้วย ในสมัยก่อน ก่อนที่จะหลับนอนในตอนกลางคืน ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวจะถามลูกหลานว่า ปิดเขื่อนบ้านแล้วหรือยัง ซึ่งก็หมายความว่า ปิดประตูบ้านแล้วหรือยังนั้นเอง การฝึกช้างของชาวบ้านในครั้งนั้นก็มีการสร้างเขื่อนกั้นล้อมรอบไปตามแนวฝึ่งแม่น้ำด้านทิศตะวันตก ส่วนฝั่งแม่น้ำด้านทิศตะวันออกนั้นก็มีการสร้างเขื่อนล้อมรอบไว้ ต่อมามีคนเข้ามาสร้างบ้านอยู่ตามแนวฝั่งของลำน้ำแม่งัดด้านทิศตะวันตกประมาณ 30 ครอบครัว ชาวบ้านได้พร้อมในกันตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านเขื่อนผาก แต่ไม่มีหลักฐานปรากฎชัดว่าผู้คนที่เข้ามาสร้างบ้านอยู่นั้นเข้ามาเมื่อปี พ.ศ.ใด และอพยพจากถิ่นฐานใดเข้ามาอยู่

ตำบลเขื่อนผาก แบ่งเขตการปกครอง เป็น 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านแพะ หมู่ 3 บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ 4 บ้านห้วยบงใต้ หมู่5 บ้านทรายมูล  หมู่ 6 บ้านสหกรณ์นิคมแปลง 2

สภาพทั่วไปของตำบล

ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบหุบเขา และป่าเขามีเนื้อที่ทั้งหมด 38 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,750 ไร่

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่แวน, ต.น้ำแพร่, ต.แม่ปั๋ง และ ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรใน ตำบลเขื่อนผาก

จำนวนหลังคาเรือน : 698 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 2,818 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 469 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 140 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 157 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 5 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 5 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 863 คน จำนวนผู้พิการ : 49 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่

อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

1.วัดเขื่อนผาก

2.วัดห้วยบง

3.วัดสหกรณ์แปลง2

4.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก

รหัสไปรษณีย์ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50190

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แพะ 1 เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
  เขื่อนผาก 2 เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
  ห้วยบงเหนือ 3 เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
  ห้วยบงใต้ 4 เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
  ทรายมูล 5 เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
  สหกรณ์นิคมแปลง2 6 เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
  ทรายทอง 7 เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
  ขวัญประชา 8 เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
  ไชยมงคล 9 เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
  ม่วงหลวง 10 เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศตำบลเขื่อนผาก


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลทรายมูล

ตำบลนาเกียน

ตำบลสบเตี๊ยะ

ตำบลแม่ศึก

ตำบลสันกลาง

- Advertisment -