หน้าแรกตำบลตำบลอินทขิล

ตำบลอินทขิล

ตำบลอินทขิล ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านป่าจี้  หมู่ 2 บ้านวังแดง หมู่ 3 บ้านหัวดง  หมู่ 4 บ้านม่วงคำ หมู่ 5 บ้านท่าต้นปุย หมู่ 6 บ้านหางดง  หมู่ 7 บ้านปง  หมู่ 8 บ้านเด่น  หมู่ 9 บ้านทับเดื่อ หมู่10 บ้านหนองออน  หมู่ 11 บ้านสันป่าตอง  หมู่ 12 บ้านปากหก หมู่ 13 บ้านปางกว้าง  หมู่ 14 บ้านแม่ทะลาย  หมู่ 15 บ้านเวียงด้ง  หมู่ 16 บ้านปางกึ้ด  หมู่ 17 บ้านมืดกา  หมู่ 18 บ้านหนองผึ้ง

สภาพทั่วไปของตำบล

มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา มีแม่น้ำไหลผ่าน ทางตอนใต้ของตำบลมีที่ราบลุ่ม

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับอ ต.บ้านเป้า

รหัสไปรษณีย์ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ป่าจี้ 1 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
  วังแดง 2 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
  หัวดง 3 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
  ม่วงคำ 4 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
  ท่าต้นปุย 5 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
  หางดง 6 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
  ปง 7 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
  เด่น 8 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
  ทับเดื่อ 9 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
  หนองออน 10 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
  สันป่าตอง 11 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
  ปางหก 12 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
  ปางกว้าง 13 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
  แม่ทะลาย 14 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
  เวียงด้ง 15 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
  ปางกื้ด 16 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
  มืดกา 17 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
  หนองผึ้ง 18 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
  ห้วยฝักดาบ 19 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลตำบลอินทขิล


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลทุ่งต้อม

ตำบลช่างเคิ่ง

ตำบลสันกลาง

ตำบลแม่ทา

- Advertisment -