หน้าแรกตำบลตำบลห้วยทราย

ตำบลห้วยทราย

ตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอสันกำแพงมีหมู่บ้านจำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแม่ตาด หมู่ 2 บ้านหนองแสะ หมู่ 3 บ้านล้านตอง หมู่ 4 บ้านสันข้าวแคบกลาง หมู่ 5 บ้านหม้อ หมู่ 6 บ้านดอยซิว หมู่ 7 บ้านป่าตึง หมู่ 8 บ้านห้วยทราย

สภาพทั่วไปของตำบล

ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลห้วยทรายอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 20 กิโลเมตร

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพหลัก – ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การ รับจ้าง กิจกรรมงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น งานหัตกรรมไม้เนื้ออ่อน งานหัตกรรมจากผ้า ไม้ไผ่ เครื่องปั้นดินเผา และของที่ระลึกต่าง ๆซึ่งเป็น งานที่ทำรายได้ได้ดีกว่างานเกษตรกรรม

อาชีพรอง – ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรอง คือ อาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากใช้เวลาในการผลิตนาน ต้องอาศัยตลาด ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพดังกล่าว
การคมนาคม
ถนนสายหลักภายในตำบลมี 2 สาย
1.ถนนสายบ้านป่าเหียว-ป่าไผ่ (ทางหลวงชนบท ชม.6021)
2 ถนน คสล.บ้านหม้อ-บ้านม่วงเขียว

ถนนสายหลักภายในหมู่บ้านมี 3 สาย
1.ถนนสายล้านตอง-บ้านแม่ตาด
2 ถนนสายหนองแสะ-บ้านห้วยทราย
3.ถนนสายบ้านหม้อ-บ้านม่วงเขียว
ถนนเชื่อมระหว่างตำบล 3 สาย
1. ถนนบ้านหนองแสะ-บ้านหนองแฝก ตำบลแม่ฮ้อยเงินด
2. ถนนบ้านสันเข้าแคบกลาง-บ้านแม่ฮ้อยเงิน ตำบลแม่ฮ้อยเงิน
3. ถนนบ้านหม้อ-บ้านไร่พัฒนา ตำบลแม่ปูคา

รหัสไปรษณีย์ ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แม่ตาด 1 ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
  หนองแสะ 2 ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
  ล้านตอง 3 ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
  สันข้าวแคบกลาง 4 ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
  หม้อ 5 ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
  ดอยซิว 6 ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
  ป่าตึง 7 ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
  ห้วยทราย 8 ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลป่าแดด

ตำบลหนองบัว

ตำบลเวียง

ตำบลทาเหนือ

ตำบลหนองควาย

ตำบลดอยแก้ว

- Advertisment -