หน้าแรกตำบลตำบลหางดง

ตำบลหางดง

ตำบลหางดง เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการเกษตร เนื่องจากมีแม่น้ำแม่แจ่มไหลผ่าน และภูมิประเทศแถบนี้เป็นที่ราบลุ่มเปรียบเสมือนชายป่า (หางดง) คนจากหลายพื้นที่จึงมีการอพยพเข้ามาตั้งรกรากบริเวณริมแม่น้ำ อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างหลายอำเภอ

สภาพทั่วไปของตำบล

มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำแม่แจ่มไหลผ่าน

ตำบลหางแบ่งเขตการปกครอง เป็น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน

หมู่ 1 บ้านแม่ลอง หมู่ 2 บ้านท่าข้าม หมู่3 บ้านหางดง หมู่4 บ้านผาแตน หมู่5 บ้านแม่ทัง หมู่6 บ้านกองหิน หมู่7 บ้านโค้งงาม  หมู่8 บ้านดอยคำ      หมู่9 บ้านห้วยส้มป่อย หมู่10 บ้านวังลุงใหม่ หมู่ 11 บ้านท่าหิน หมู่ 12 บ้านโป่ง หมู่ 13 บ้านหลังกาด

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาล ต.ท่าข้าม จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรใน ตำบลหางดง

จำนวนหลังคาเรือน : 3,162 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 11,621 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,941 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 643 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 13 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 76 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :  – คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 3,263 คน จำนวนผู้พิการ : 119 คน

รหัสไปรษณีย์ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
50240 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
50240 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
50240 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
50240 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
50240 หางดง ฮอด เชียงใหม่
50240 ฮอด ฮอด เชียงใหม่

ขอบคุณเทศบาล ตำบลหางดง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลศรีดงเย็น

ตำบลแม่สาบ

ตำบลท่าตอน

ตำบลสุเทพ

ตำบลแม่สอย

- Advertisment -