หน้าแรกตำบลตำบลหนองแหย่ง

ตำบลหนองแหย่ง

ตำบลหนองแหย่ง ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านหนองแหย่ง หมู่ 2 บ้านร้องเม็ง  หมู่ 3 บ้านบวกเปา หมู่ 4 บ้านทุ่งข้าวตอก หมู่ 5 บ้านหนองบัว หมู่ 6 บ้านดงเจริญชัย หมู่ 7 บ้านพระบาท หมู่8 บ้านแพะ หมู่ 9 บ้านแม่ฮักพัฒนา หมู่10 บ้านพระบาทยูงทอง หมู่ 11 บ้านแม่ฮักพํฒนาเฉลิมพระเกียรติ  รหัสไปรษณีย์ ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  หนองแหย่ง 1 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
  ร้องเม็ง 2 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
  บวกเปา 3 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
  ทุ่งข้าวตอก 4 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
  หนองบัว 5 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
  ดงเจริญชัย 6 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
  พระบาท 7 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
  แพะ 8 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
  แม่ฮักพัฒนา 9 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
  พระบาทยูงทอง 10 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
  แม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 11 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลหนองแหย่ง

จำนวนหลังคาเรือน : 1,600 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 5,699 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 956 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 196 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 409 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 32 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 17 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,142 คน จำนวนผู้พิการ : 32 คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลหนองแหย่ง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลสันนาเม็ง
บทความถัดไปตำบลสันพระเนตร
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลบ้านตาล

ตำบลแม่คือ

ตำบลทุ่งต้อม

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา