หน้าแรกตำบลตำบลหนองหาร

ตำบลหนองหาร

ตำบลหนองหาร  ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านแม่เตาไห  หมู่2 บ้านป่าบง หมู่3 บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่4 บ้านแม่โจ้ หมู่ 5 บ้านสหกรณ์นิคม หมู่6 บ้านทุ่งป่าเก็ด หมู่6 บ้านโปง หมู่7 บ้านนิคมท่าโป่ง  หมู่8 บ้านท่ายาว  หมู่8 บ้านแพะห้วยบง  หมู่ 9 บ้านทุ่งหมื่นน้อย หมู่10 บ้านต้นแงะหลวง หมู่ 11 บ้านสหกรณ์บ้านไร่ หมู่ 12 บ้านแม่โจ้ใหม่  หมู่ 13 บ้านดอยน้อย รหัสไปรษณีย์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50290

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แม่เตาไห 1 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
  ป่าบง 2 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
  ห้วยเกี๋ยง 3 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
  แม่โจ้ 4 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
  สหกรณ์นิคม 5 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
  ทุ่งป่าเก็ด 6 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
  นิคมท่าโป่ง 7 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
  ท่ายาว 8 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
  ทุ่งหมื่นน้อย 9 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
  ต้นแงะหลวง 10 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
  สหกรณ์บ้านไร่ 11 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
  แม่โจ้ใหม่ 12 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
  ดอยน้อย 13 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลหนองหาร

จำนวนหลังคาเรือน : 5,303 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 25,528 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,884 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 363 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 669 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 76 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 65 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 4,094 คน จำนวนผู้พิการ : 92 คน

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลบ่อหลวง

ตำบลแม่งอน

ตำบลแม่หอพระ

ตำบลเปียงหลวง

ตำบลแช่ช้าง

- Advertisment -