หน้าแรกตำบลตำบลหนองบัว

ตำบลหนองบัว

ตำบลหนองบัวแบ่ง เป็น 10 หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านเด่น  หมู่ 3 บ้านหนองบัว  หมู่ 4 บ้านทา  หมู่ 5 บ้านต้นโชค  หมู่ 6 บ้านถ้ำง๊อบ  หมู่7 บ้านปง หมู่8 บ้านปาง  หมู่9 บ้านป่าแดง  หมู่10 บ้านใหม่หนองบัว  หมู่ 11 บ้านถ้ำผาผึ้ง รหัสไปรษณีย์ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50320

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  เด่น 1 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
  ห้วยไผ่ 2 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
  หนองบัว 3 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
  ทา 4 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
  ต้นโชค 5 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
  ถ้ำง๊อบ 6 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
  ปง 7 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
  ปาง 8 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
  ป่าแดง 9 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
  ใหม่หนองบัว 10 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
  ถ้ำผาผึ้ง 11 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลหนองบัว

จำนวนหลังคาเรือน : 3,784 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 16,196 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,761 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 1,073 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 279 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 101 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 31 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 3,925 คน จำนวนผู้พิการ : 91 คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลหนองบัว


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลศรีดงเย็น
บทความถัดไปตำบลท่าตอน
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแม่ก๊า

ตำบลเชิงดอย

ตำบลแม่นะ

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา