หน้าแรกตำบลตำบลหนองตอง

ตำบลหนองตอง

ตำบลหนองตอง เป็น 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านต้นโชค หมู่2 บ้านบวกครก หมู่3 บ้านหนองตอง หมู่4 บ้านป่าลาน หมู่5 บ้านเกาะ หมู่6 บ้านท่านาค หมู่7 บ้านหนองช้าง หมู่8 บ้านป่าเป้าหมู่ 9 บ้านหนองใคร้ หมู่10 บ้านหนองบัว หมู่11 บ้านทุ่งแพ่ง หมู่12 บ้านท่าควาย หมู่13 บ้านคันธรส หมู่14 บ้านป่าแดง

จำนวนประชากรใน ตำบลหนองตอง

จำนวนหลังคาเรือน : 2,728 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 8,449 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 781 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 113 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 132 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 22 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 22 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,183 คน จำนวนผู้พิการ : 73 คน

 รหัสไปรษณีย์ ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50340

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ต้นโชค 1 หนองตอง หางดง เชียงใหม่
  บวกครก 2 หนองตอง หางดง เชียงใหม่
  หนองตอง 3 หนองตอง หางดง เชียงใหม่
  ป่าลาน 4 หนองตอง หางดง เชียงใหม่
  เกาะ 5 หนองตอง หางดง เชียงใหม่
  ท่านาค 6 หนองตอง หางดง เชียงใหม่
  หนองช้าง 7 หนองตอง หางดง เชียงใหม่
  ป่าเป้า 8 หนองตอง หางดง เชียงใหม่
  หนองใคร้ 9 หนองตอง หางดง เชียงใหม่
  หนองบัว 10 หนองตอง หางดง เชียงใหม่
  ทุ่งแพ่ง 11 หนองตอง หางดง เชียงใหม่
  ท่าควาย 12 หนองตอง หางดง เชียงใหม่
  คันธรส 13 หนองตอง หางดง เชียงใหม่
  ป่าแดง 14 หนองตอง หางดง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลหนองตอง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลยางเนิ้ง

ตำบลเมืองคอง

ตำบลศรีดงเย็น

ตำบลบ้านหลวง

ตำบลสบเตี๊ยะ

ตำบลวัดเกต

- Advertisment -