ตำบลหนองควาย

ตำบลหนองควายมีตำนานเล่ากันมาในอดีตมีควายหรือกระบือตัวหนึ่ง ลักษณะลำตัวมีสีทองทั้งตัว ชาวบ้านจึงเรียกขานกันว่า “ควายคำ” หมายถึง ควายทองคำ ซึ่งควายตัวนี้อาศัยอยู่ที่วัดดอยคำ มักจะลงมาเล่นน้ำที่หนองน้ำในคืนวันเพ็ญเป็นประจำ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพระวิหารของวัดโพธิพิชิต (วัดหนองควาย) ชาวบ้านจึงเรียกหนองน้ำนี้ว่า “หนองควายคำ” และใช้ชื่อนี้เรียกเป็นชื่อหมู่บ้าน ต่อมาจึงเพี้ยนไปเป็น “บ้านหนองควาย” และใช้เป็นชื่อตำบลจวบจนปัจจุบัน

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง  เทศบาลตำบลหนองควาย  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอหางดง ประมาณ  7 กิโลเมตร เนื้อที่  มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น  17.40  ตารางกิโลเมตร  (7,325  ไร่ )

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ จรดตำบลแม่เหียะ  อำเภอเมืองเชียงใหม่

ทิศใต้  จรดตำบลบ้านแหวน  และตำบลน้ำแพร่  อำเภอหางดง

ทิศตะวันออก จรดตำบลสันผักหวาน  อำเภอหางดง

ทิศตะวันตก จรดตำบลบ้านปง  อำเภอหางดง

ภูมิประเทศ

มีรูปร่างแบบแนวยาว  บริเวณกว้างจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก  เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการเพาะปลูก  มีทางหลวงจัดหวัดหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่ – ฮอด)  ตัดผ่านเขตตำบลทางด้านตะวันออกของตำบล  และมีทาหงลวงจงหวัดหมายเลข 1269 (สายหางดง-สะเมิง)  ตัดผ่านชุมชนต่าง ๆ จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกของตำบลหนองควาย  เดิมเป็นพื้นที่นาส่วนใหญ่  ปัจจุบันบางส่วนได้แปรสภาพเป็นของนายทุน กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรร  และมีสภาพเป็นสังคมเมืองมากขึ้น

จำนวนหมู่บ้าน  ต.หนองควาย  มีทั้งหมด  12  หมู่บ้าน

หมู่ที่  1  บ้านตองกาย

หมู่ที่ 2  บ้านฟ่อน

หมู่ที่ 3  บ้านไร่-กองขิง

หมู่ที่ 4  บ้านต้นเกว๋น

หมู่ที่ 5  บ้านหนองควาย

หมู่ที่ 6  บ้านร้อยจันทร์

หมู่ที่ 7  บ้านเหมืองกุง

หมู่ที่ 8  บ้านขุนเส

หมู่ที่ 9  บ้านสันทราย

หมู่ที่ 10  บ้านนาบุก

หมู่ที่ 11  บ้านสันป่าสัก

หมู่ที่ 12  บ้านตองกายเหนือ

จำนวนประชากรใน ตำบลหนองควาย

จำนวนหลังคาเรือน : 2,022 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 5,730 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 650 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 142 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 257 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 14 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 27 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 838 คน จำนวนผู้พิการ : 85 คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลหนองควาย


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า