หน้าแรกตำบลตำบลสุเทพ

ตำบลสุเทพ

ตำบลสุเทพประกอบด้วยหมู่บ้าน 15 แห่ง ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเชิงดอย หมู่ 2 บ้านห้วยแก้ว หมู่ 3 บ้านกองบิน 41 หมู่ 4 บ้านห้วยทราย หมู่ 5 บ้านร่ำเปิง หมู่ 6 บ้านโป่งน้อย หมู่ 7 บ้านต้นกุก หมู่ 8 บ้านหลิ่งห้า หมู่ 9 บ้านดอยสุเทพ หมู่ 10 บ้านอุโมงค์ หมู่ 11 บ้านดอยปุย หมู่ 12 บ้านภูพิงค์ หมู่ 13 บ้านสันลมจอย หมู่ 14 บ้านใหม่หลังมอ หมู่ 15 บ้านทรายคำ

สถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

สวนสัตว์เชียงใหม่

บ้านดอยปุย

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล 

เจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ หลังจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร อีกทางหนึ่งคือจากนครสวรรค์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปาง ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร แล้วเดินทางเข้าสู่ตำบลโดยใช้เส้นทางถนนสายคันคลองชลประทาน และถนนสายห้วยแก้ว ซึ่งสภาพถนนภายในหมู่บ้านของตำบลสุเทพ เป็นถนนคอนกรีต จำนวน 63 สาย ถนนลาดยาง จำนวน 33 สาย ถนนลูกรัง จำนวน 16 สาย และถนนดิน จำนวน 8 สาย

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลสุเทพ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลป่าเมี่ยง

ตำบลยั้งเมิน

ตำบลสันผักหวาน

ตำบลบ้านจันทร์

ตำบลบ้านปง

ตำบลบ้านกาด

- Advertisment -