หน้าแรกตำบลตำบลสันผักหวาน

ตำบลสันผักหวาน

ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอหางดงประมาณ    6   กิโลเมตร   มีพื้นที่ 13  ตารางกิโลเมตร  (8,862 ไร่ )  สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ

ทิศเหนือ        จรดเขตตำบลแม่เหียะ และ ตำบลป่าแดด  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันตก        จรดเขตตำบลหนองควาย   อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันออก    จรดเขต ตำบลสบแม่ข่า  อำเภอหางดง และ ตำบลป่าแดด  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้        จรดเขตตำบลบ้านแหวน  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะทางปกครอง

ตำบลสันผักหวานแบ่งเป็นหมู่บ้านตามเขตลักษณะปกครองท้องที่ จำนวน  7   หมู่บ้าน  คือ

หมู่ที่   1        บ้านสันผักหวาน

หมู่ที่   2        บ้านต้นงิ้ว

หมู่ที่   3        บ้านท้าวผายู

หมู่ที่   4        บ้านป่าตาล

หมู่ที่   5        บ้านเบ้อ

หมู่ที่   6        บ้านขัวเด้ง

หมู่ที่   7        บ้านสันผักหวานน้อย

จำนวนประชากรใน ตำบลสันผักหวาน

จำนวนหลังคาเรือน : 2,970 หลังคาเรือน    
จำนวนประชากร : 7,822 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 1,040 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 389 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 139 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 17 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 7 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,747 คน   จำนวนผู้พิการ : 24 คน

 รหัสไปรษณีย์ ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  สันผักหวานหลวง 1 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
  ต้นงิ้ว 2 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
  ท้าวผายู 3 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
  ป่าตาล 4 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
  เบ้อ 5 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
  ขัวเด้ง 6 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
  สันผักหวานน้อย 7 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลสันผักหวาน


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลม่อนปิ่น

ตำบลฮอด

ตำบลแม่คือ

ตำบลป่าป้อง

ตำบลแจ่มหลวง

ตำบลทุ่งรวงทอง

- Advertisment -