ตำบลสันทราย

ตำบลสันทราย แบ่ง เป็น  11 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านสันทรายท่าช้าง หมู่ 2 บ้านป่าสา หมู่3 บ้านสองแคว หมู่4 บ้านศรีดอนชัย หมู่5 บ้านท่ามะขาม หมู่6 บ้านหนองแบน หมู่7 บ้านปิงน่อยหลวง หมู่ 8 บ้านปิงน้อย หมู่ 9 บ้านปากคลอง หมู่10 บ้านสันทรายมหาวงค์ หมู่11 บ้านร้องปู่หม่นรหัสไปรษณีย์ ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  สันทรายท่าช้าง 1 สันทราย สารภี เชียงใหม่
  ป่าสา 2 สันทราย สารภี เชียงใหม่
  สองแคว 3 สันทราย สารภี เชียงใหม่
  ศรีดอนชัย 4 สันทราย สารภี เชียงใหม่
  ท่ามะขาม 5 สันทราย สารภี เชียงใหม่
  หนองแบน 6 สันทราย สารภี เชียงใหม่
  ปิงน้อยหลวง 7 สันทราย สารภี เชียงใหม่
  ปิงน้อย 8 สันทราย สารภี เชียงใหม่
  ปากคลอง 9 สันทราย สารภี เชียงใหม่
  สันทรายมหาวงค์ 10 สันทราย สารภี เชียงใหม่
  ล้องปู่หม่น 11 สันทราย สารภี เชียงใหม่
  ต้นผึ้งใต้ 12 สันทราย สารภี เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลสันทราย

จำนวนหลังคาเรือน : 1,716 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 5,520 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 687 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 168 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 78 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 18 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 32 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 980 คน จำนวนผู้พิการ : 72 คน

 ขอบคุณข้อมูลตำบลสันทราย


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า