หน้าแรกตำบลตำบลสันทรายหลวง

ตำบลสันทรายหลวง

ตำบลสันทรายหลวงประกอบด้วยหมู่บ้าน  หมู่ 1 บ้านทุ่งยาว หมู่ 2 บ้านป่าลาน หมู่ 3 บ้านข้าวแท่นหลวง หมู่4 บ้านสันทรายหลวง หมู่ 5 บ้านท่อ หมู่ 7 บ้านต้นซาง หมู่ 8 บ้านปินดก  รหัสไปรษณีย์ ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ทุ่งยาว 1 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
  ป่าลาน 2 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
  ข้าวแท่นหลวง 3 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
  สันทรายหลวง 4 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
  ท่อ 5 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
  สันป่าสัก 6 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
  ต้นซาง 7 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
  ปินดก 8 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่

ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลสันทราย หลวงมีอาณาเขตติดต่อกับตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่  สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียงอย่างสะดวก   และ รวดเร็ว  เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มซึ่งลาดชันจากแนวตะวันออกเฉียงเหนือ ลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้  และมีระบบโครงข่ายถนนทั้งในส่วนถนนสายเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด    ถนนสายสันทราย  (สายเดิม)    ถนนวงแหวนรอบกลางและถนนวงแหวนรอบนอกซึ่งผ่านในเขตเทศบาล    จึงทำให้มีการขยายตัวของโครงการหมู่บ้าน

มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอข้างเคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ        เทศบาลเมืองแม่โจ้ และเทศบาลตำบลป่าไผ่

ทิศใต้               ติดต่อกับ        เทศบาลตำบลสันพระเนตร และเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

(เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่)

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ         เทศบาลนตำบลเมืองเล็น และเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         เทศบาลตำบลหนองจ๊อม และเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลสันทรายหลวง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลดอยแก้ว

ตำบลหนองหอย

ตำบลตลาดใหญ่

ตำบลแม่อาย

- Advertisment -