หน้าแรกตำบลตำบลสันติสุข

ตำบลสันติสุข

ตำบลสันติสุขแบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านสันมะค่า หมู่ 2 บ้านหนองเหียง หมู่3 บ้านทุ่งปุย  หมู่4 บ้านสบอาว หมู่5 บ้านสันนกแก้ว หมู่6 บ้านใหม่หนอง  หมู่ 7 บ้านหนองหอย หมู่ 8 บ้านแม่แตง

รหัสไปรษณีย์ของ ตำบลสันติสุข 50160

สิ่งน่าสนใจ

กี่กระตุก

เครื่องมือที่สำคัญใช้ในการทอผ้า เรียกว่า กี่ทอผ้าหรือหูก เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้าที่พบโดยทั่วไป มี 2 ชนิด คือ กี่ตั้งและกี่กระตุก ซึ่งประกอบด้วย กระสวย หลอดด้าย ไม้เหยียบหูก ไม้หาบหูก ไนสำหรับปั่นหลอด กงสำหรับใส่ไจด้าย ฟืม ผังสำหรับดึงผ้า ส่วนหลักในการทอผ้า คือใช้หลักของการขัดกันของเส้นด้าย ที่เรียกว่า เส้นยืนและเส้นพุ่ง

สืบชะตาป่า

พระครูสุนทรธรรมมานุโยค เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ ร่วมกับอำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสันติสุข ร่วมกันจัดโครงการสืบชะตาป่า บวชป่า ขึ้น เพื่อต้องการยับยั้งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และเพื่อเป็นกุศโลบายห้ามมิให้คนตัดไม้ทำลายป่า เพราะคนไทยเป็นชาวพุทธที่นับถือพระ และศาสนาพุทธ ซึ่งต้นไม้ต้นใดที่ผ่านการบวชแล้ว ชาวบ้านจะไม่ตัดเด็ดขาด เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ จึงได้นำ พิธีบวชต้นไม้มาดำเนินการ เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า โดยเฉพาะป่าบริเวณต้นน้ำลำธาร ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าว ได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนเยาวชน อย่างไรก็ตามชาวอำเภอดอยหล่อก็ตระหนักและมีความเชื่อว่า พญาต้นไม้ ต้นไม้ ที่ผ่านพิธีกรรมการบวชแล้ว จะคุ้มครองรักษาต้นไม้ต่าง ๆ ในบริเวณนั้น ซึ่งจะมีผลทำให้น้ำไม่แห้ง ฝนตกต้องตามฤดูกาลถือเป็นการยับยั้งการทำลายธรรมชาติและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรักษาป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารให้อุดมสมบูรณ์ และที่สำคัญคือ สร้างความสำนึกให้แก่ชุมชนในการดูแลรักษาสภาพป่าและอุทยานให้คงอยู่เป็นผืนป่าให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานได้


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลบ้านกลาง

ตำบลโป่งแยง

ตำบลบ้านเป้า

ตำบลยางเปียง

- Advertisment -