หน้าแรกตำบลตำบลสันกลาง

ตำบลสันกลาง

ตำบลสันกลาง จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ใดไม่ปรากฏชัดเจนคือเมื่อประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว ซึ่งตรงกับต้นรัชกาลที่ 5 คือสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะนั้นได้ขึ้นตรงต่ออำเภอหางดง เพราะมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอหางดง และสมัยนั้นอำเภอสันป่าตองตั้งอยู่ที่บ้านเปียง ซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่กว่าหมู่บ้านอื่น ๆ มีประชากรค่อนข้างแน่นหนากว่าหมู่บ้านอื่นในสมัยนั้น หมู่บ้านนี้คือ บ้านสันกลาง มีอาณาเขตกว้างขวางและยาวไปตามลำเหมืองที่ยาวผ่านกลางหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก ตั้งแต่เขตติดต่อกับบ้านแม่กุ้งบก ไปจนจดบ้านโรงวัว เรียกว่า เขตมณฑลสันกลาง และตั้งให้คนในหมู่บ้านสันกลางเป็นผู้ปกครอง ซึ่งเป็นใครไม่ปรากฏ ต่อมา อีกประมาณห้าสิบปี ทางราชการก็ได้มีการแบ่งเขตการปกครองใหม่ และโอนเขตมณฑลสันกลาง ให้ขึ้นกับการปกครองของอำเภอสันป่าตอง ในขณะนั้นอำเภอสันป่าตองได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านเปียง มาอยู่ที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน และได้รับการยกระดับเขตมณฑลสันกลาง เป็นตำบลสันกลาง มาจนถึงปัจจุบันนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ที่ทำการตั้งอยู่ เลขที่ 258 หมู่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่โดยตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 20 – 21 อยู่ห่างจากอำเภอสันป่าตอง ประมาณ 1 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 12.6 ตารางกิโลเมตร / จำนวน 7,759 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

แหล่งท่องเที่ยวตำบลสันกลาง

วัดทุ่งอ้อ  วัดพระบาทล้องอ้อ  วัดอุโบสถ  วัดห้วยส้ม  ห้วยส้ม-กรีนการ์เด้นท์ โฮมสเตย์

 อาณาเขตติดต่อ

–  ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

–  ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

–  ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

–  ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนประชากร ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 4,691 คน แยกเป็น

จำนวนประชากรใน ตำบลสันกลาง

จำนวนหลังคาเรือน : 1,673 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 5,193 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 582 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 70 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 7 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 21 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 12 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 573 คน จำนวนผู้พิการ : 30 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ทุ่งอ้อ 1 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
  แม่กุ้งบก 2 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
  กลาง 3 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
  ป่าตัน 4 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
  ห้วยส้ม 5 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
  จำปาลาว 6 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
  ท่า 7 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
  ป่าบง 8 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
  ใหม่ห้วยส้ม 9 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่

ขอบคุณเทศบาลตำบลสันกลาง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลปางหินฝน

ตำบลแม่สา

ตำบลมะขุนหวาน

ตำบลน้ำแพร่

ตำบลหนองตอง

- Advertisment -