หน้าแรกตำบลตำบลสะเมิงใต้

ตำบลสะเมิงใต้

ตำบลสะเมิงใต้ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านแม่สาบ , หมู่ 2 บ้านน้ำริน  หมู่ 3 บ้านห้วยคอก หมู่ 4 บ้านศาลา หมู่ 5 บ้านทรายมูล หมู่6 บ้านแม่ลานคำ หมู่ 7 บ้านกองขากหลวง หมู่ 8 บ้านกองขากน้อย หมู่ 9 บ้านเหล่าแสนตอง หมู่ 10 บ้านหัวดง หมู่ 11 บ้านป่าคา

รหัสไปรษณีย์ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50250

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แม่สาบ 1 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
  น้ำริน 2 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
  ห้วยคอก 3 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
  ศาลา 4 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
  ทรายมูล 5 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
  แม่ลานคำ 6 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
  กองขากหลวง 7 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
  กองขากน้อย 8 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
  เหล่าแสนตอง 9 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
  หัวดง 10 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
  ป่าคา 11 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่

วัดในตำบลสะเมิงใต้

วัดน้ำริน วัดท่าศาลา วัดทรายมูล วัดแสนทอง วัดสะเมิง วัดแม่สาบเหนือ วัดกองขากหลวง วัดป่ากล้วย วัดแม่สาบใต้ วัดกองขากน้อย

โรงเรียนในตำบลสะเมิงใต้

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ โรงเรียนชุมชนบ้านดง โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ธนาคารในตำบลสะเมิงใต้

ธนาคารกรุงเทพ

(สาขาสะเมิง เชียงใหม่)     ที่อยู่: 90 หมู่ที่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 โทรศัพท์ 0-5348-7126-7 โทรสาร 0-5348-7127

ธนาคารกรุงไทย

(สาขาสะเมิง เชียงใหม่)     ที่อยู่: 90 หมู่ที่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 โทรศัพท์ 0-5348-7126-7 โทรสาร 0-5348-7127

จำนวนประชากรใน ตำบลสะเมิงใต้

จำนวนหลังคาเรือน : 1,307 หลังคาเรือน  
จำนวนประชากร : 4,527 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 645 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 119 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 106 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 37 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 23 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,468 คน จำนวนผู้พิการ : 47 คน

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลป่าเมี่ยง

ตำบลหนองหาร

ตำบลท่ากว้าง

ตำบลเวียง

ตำบลแม่โป่ง

ตำบลบ้านสหกรณ์

- Advertisment -