หน้าแรกตำบลตำบลสะเมิงเหนือ

ตำบลสะเมิงเหนือ

ตำบลสะเมิงเหนือ หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านแม่เลย  หมู่2 บ้านแม่แพะ หมู่3 บ้านโป่งกวาว หมู่4 บ้านป่าลาน-นาฟาน  หมู่5 บ้านป๊อก หมู่6 บ้านแม่ปะ แหล่งท่องเที่ยว น้ำพุร้อนโป่งกวาว  วัดต้นลาน  วัดต้นตัน

แหล่งท่องเที่ยวในตำบลสะเมิงเหนือ

น้ำพุร้อนโป่งกวาว ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านโป่งกวาว ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ เส้นทางห่างจากอำเภอสะเมิงประมาณ 30 กม. น้ำพุมีความร้อนประมาณ 90 องศาเซลเซียส

วัดต้นลาน ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านป่าลาน ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง เป็นวัดที่ประดิษฐานของพระสิงห์ 1 พระพุทธรูปเก่าแก่ มีอายุกว่า 1,000 ปี ทางตำบลจะมีการจัดงานรดน้ำพระสิงห์ทุกปี ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี

วัดต้นตัน ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านโป่งกวาว ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง เป็นวัดเก่าแก่อายุนับ 1,000 ปี

รหัสไปรษณีย์ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50250

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แม่เลย 1 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
  แม่แพะ 2 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
  โป่งกวาว 3 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
  ป่าลาน-นาฟาน 4 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
  ป๊อก 5 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
  แม่ปะ 6 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลสะเมิงเหนือ

จำนวนหลังคาเรือน :  – หลังคาเรือน
จำนวนประชากร :  – คน จำนวนผู้สูงอายุ :  – คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี :  – คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง :  – คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ :  – คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :  – คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป :  – คน จำนวนผู้พิการ :  – คน

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแม่ทะลบ

ตำบลแม่วิน

ตำบลบ้านทับ

ตำบลแม่แฝกใหม่

- Advertisment -