หน้าแรกตำบลตำบลสะลวง

ตำบลสะลวง

เนื้อที่โดยประมาณทั้งตำบล 118.389 ตารางกิโลเมตรหรือ 73,993.125 ไร่มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อ     ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง
ทิศใต้                ติดต่อ     ตำบลห้วยทรายและตำบลแม่แรม
ทิศตะวันออก       ติดต่อ      ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม
ทิศตะวันตก        ติดต่อ      ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง

ภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขามีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับเนินเขาและภูเขามีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก สภาพดินโดยทั่วไปจะมี ลักษณะเป็นดินร่วนร้อยละ 65 ความอุดมสมบูรณ์ไม่แน่นอน ค่า ph 4.5 – 5.5 ซึ่ง เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ไม้ผล และอีกร้อยละ 35 เป็นดิน ภูเขามีความลาดชันไม่เหมาะกับการเกษตร

ตำบลสะลวง มีหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3

หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านสะลวงนอก  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3

หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3

หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1

หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1

หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง – บ้านห้วยเต่ารู เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 1

รหัสไปรษณีย์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50330

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  นาหึก 1 สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
  สะลวงใน 2 สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
  สะลวงนอก 3 สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
  กาดฮาว 4 สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
  เมืองก๊ะ 5 สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
  พระบาทสี่รอย 6 สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
  ห้วยส้มสุก 7 สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
  แม่ก๊ะเปียง 8 สะลวง แม่ริม เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลสะลวง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลทุ่งต้อม

ตำบลเมืองงาย

ตำบลสบเตี๊ยะ

ตำบลม่อนปิ่น

ตำบลบงตัน

ตำบลเมืองแหง

- Advertisment -