หน้าแรกตำบลตำบลสองแคว

ตำบลสองแคว

ตำบลสองแคว แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 หมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านแม่ขาน หมู่ 2 บ้านทุ่งท้อ หมู่3 บ้านท่ามะโอ หมู่4 บ้านกลาง หมู่5 บ้านสองแคว หมู่6 บ้านหัวข่วง หมู่ 7 บ้านป่าลาน  หมู่ 8 บ้านสามหลัง

จำนวนประชากรใน ตำบลสองแคว

จำนวนหลังคาเรือน : 1,580 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 5,431 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 752 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 171 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 441 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 13 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 20 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,313 คน จำนวนผู้พิการ : 59 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50160

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แม่ขาน 1 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ทุ่งท้อ 2 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ท่ามะโอ 3 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่
  กลาง 4 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่
  สองแคว 5 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่
  หัวข่วง 6 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ป่าลาน 7 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่
  สามหลัง 8 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -