ตำบลสบเตี๊ยะ

ตำบลสบเตี๊ยะ แบ่งเขตการปกครอง เป็น 16 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านวังปิน หมู่2 บ้านสบเตี๊ยะ  หมู่3 บ้านเชิงดอย หมู่4 บ้านท่าหลุก หมู่5 บ้านทุ่งหมากหนุ่ม  หมู่6 บ้านแท่นดอกไม้  หมู่ 7 บ้านดงหาดนาค  หมู่ 8 บ้านห้วยโจ้  หมู่ 9 บ้านหนองอาบช้าง  หมู่10 บ้านทุ่งปูน  หมู่11 บ้านห้วยม่วง  หมู่12 บ้านวังปาน  หมู่13 บ้านห้วยอีแต  หมู่ 14 บ้านแม่เตี๊ยะใต้  หมู่ 15 บ้านคะนาอัน  หมู่16 บ้านบน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  วังปิน 1 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
  สบเตี๊ยะ 2 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
  เชิงดอย 3 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
  ท่าหลุก 4 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
  ทุ่งหมากหนุ่ม 5 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
  แท่นดอกไม้ 6 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
  ดงหาดนาค 7 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
  ห้วยโจ้ 8 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
  ทุ่งหนองอาบช้าง 9 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
  ทุ่งปูน 10 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
  ห้วยม่วง 11 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
  วังปาน 12 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
  ห้วยอีแต 13 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
  แม่เตี๊ยะใต้ 14 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
  คะนาอัน 15 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
  บน 16 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
  หาดนาค 17 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
  พุทธนิมิตร 18 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
  ชาววัง 19 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
  เด่นตะวันใต้ 20 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
  แท่นดอกไม้ใต้ 21 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลสบเตี๊ยะ

จำนวนหลังคาเรือน : 1,792 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 5,910 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 817 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 146 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 38 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 21 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 29 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้น 174 คน จำนวนผู้พิการ : 103 คน

ขอบคุณข้อมูล อบต. ตำบลสบเตี๊ยะ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า