หน้าแรกตำบลตำบลลวงเหนือ

ตำบลลวงเหนือ

ตำบลลวงเหนือ ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านป่าสักงาม หมู่ 2 บ้านตลาดใหม่ หมู่ 3 บ้านเมืองวะ หมู่ 4 บ้านลวงเหนือ หมู่ 5 บ้านลวงเหนือ หมู่ 6 บ้านสันทราย หมู่ 7 บ้านข้างน้ำ หมู่ 8 บ้านวังธาร หมู่ 9 บ้านใหม่ริมคลองชลประทาน หมู่ 10 บ้านทุ่งกอลาน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ป่าสักงาม 1 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ตลาดใหม่ 2 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  เมืองวะ 3 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ลวงเหนือ 4 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ลวงเหนือ 5 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  สันทราย 6 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ข้างน้ำ 7 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  วังธาร 8 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ใหม่คลองชลประทาน 9 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ทุ่งกอลาน 10 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ภูมิประเทศ

เป็นที่ตั้งของเขื่อนแม่กวง เหมาะสำหรับฟื้นฟูเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พื้นดิน      ส่วนใหญ่เป็นดินดำเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชสวนแต่บางแห่งเป็นลักษณะดินลูกรังไม่เหมาะสมกับการทำการเกษตร หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่เรียงรายที่ราบใต้เขื่อนแม่กวง-อุดมธารา

จำนวนประชากรใน ตำบลลวงเหนือ

จำนวนหลังคาเรือน : 1,870 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 5,948 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 951 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 200 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 67 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 22 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 17 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,553 คน จำนวนผู้พิการ : 61 คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาล ตำบลลวงเหนือ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลม่อนปิ่น

ตำบลหนองตอง

ตำบลโป่งแยง

ตำบลบ้านกลาง

ตำบลแช่ช้าง

ตำบลสบโขง

- Advertisment -