หน้าแรกตำบลตำบลร้องวัวแดง

ตำบลร้องวัวแดง

ตำบลร้องวัวแดงองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอำเภอสันกำแพงมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบล ห้วยทราย
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบล ออนใต้ และตำบลแช่ช้าง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับกิ่งอำเภอแม่ออน
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบล ทรายมูล และตำบลสันกำแพง

เนื้อที่

มีเนื้อที่ประมาณ 17.40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,875 ไร

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา   สูงกว่าระดับน้ำทะเล   340   เมตร  ลาดเอียงมาทิศตะวันตก    และมีคลองชลประทาน แม่กวง น้ำแม่ออน เหมืองเปา และเหมืองฮ่อ ไหลผ่านเป็นสายหลักของเกษตรกร สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช ทุกชนิด

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง   ตั้งอยู่ที่บ้านร้องวัวแดง   หมู่ที่   3    ตำบล  ร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ระยะทางห่างจากอำเภอสันกำแพง ไปทางทิศตะวันออก       ประมาณ 6 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี   3   ฤดู  คือ

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง   เดือนพฤษภาคม  จะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน       มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ  34  องศาเซลเซียส
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนตุลาคม  จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม  และเดือนกันยายน
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์   จะมีอากาศเย็นมากในช่วงเดือนธันวาคม  ถึงเดือนมกราคม   ช่วงเดือนธันวาคมจะมีอากาศหนาวสุดประมาณ  3  องศาเซลเซียส

จำนวนหมู่บ้าน

มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ   11  หมู่บ้านอยูในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ทั้งหมด   ดังนี้

 • หมู่ 1   บ้านวังธาร
 • หมู่ 2   บ้านใหม่
 • หมู่ 3   บ้านร้องวัวแดง
 • หมู่ 4   บ้านม่วงเขียว
 • หมู่ 5   บ้านน้ำจำ
 • หมู่ 6  บ้านน้ำจำ
 • หมู่ 7  บ้านร้องวัวแดง
 • หมู่ 8  บ้านม่วงม้าเหนือ
 • หมู่ 9  บ้านม่วงม้าใต้
 • หมู่ 10  บ้านใหม่
 • หมู่ 11   บ้านร้อง

ประชากร

จำนวนประชากรใน ตำบลร้องวัวแดง

จำนวนหลังคาเรือน : 2,303 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 8,184 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,437 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 393 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 386 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 32 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 163 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,589 คน จำนวนผู้พิการ : 101 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
วังธาร 1 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
ใหม่ 2 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
ร้องวัวแดง 3 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
ม่วงเขียว 4 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
น้ำจำ 5 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
น้ำจำ 6 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
ร้องวัวแดง 7 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
ม่วงม้าเหนือ 8 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
ม่วงม้าใต้ 9 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
ใหม่ 10 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
ร้อง 11 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลร้องวัวแดง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลเมืองก๋าย

ตำบลบ้านแหวน

ตำบลหางดง

ตำบลสันปูเลย

ตำบลขุนคง

ตำบลดอยแก้ว

- Advertisment -