หน้าแรกตำบลตำบลริมเหนือ

ตำบลริมเหนือ

ตำบลริมเหนือ ตำบลริมเหนือ ที่ชื่อริมเหนือ เนื่องจากอยู่ด้านเหนือของแม่น้ำริม ปัจจุบันตำบลริมเหนือ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอแม่ริม

 สภาพทั่วไปของตำบล

ตำบลริมเหนือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่ริม ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ริมประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่แรม, ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ข้อมูลอาชีพของตำบล

อาชีพหลักเกษตรกรรม

อาชีพเสริม ทำหมอน

ตำบลริมเหนือ แบ่งเขตการปกครอง เป็น 5 หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านเหมืองผ่า หมู่2 บ้านหนองผำ หมู่3 บ้านหัวดง หมู่4 บ้านเกาะ หมู่6 บ้านหม้อ

จำนวนประชากรใน ตำบลริมเหนือ

จำนวนหลังคาเรือน : 870 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 2,749 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 423 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 102 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 117 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 9 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 12 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 810 คน จำนวนผู้พิการ : 30 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  เหมืองผ่า 1 ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่
  หนองผำ 2 ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่
  หัวดง 3 ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่
  เกาะ 4 ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่
  เหมืองผ่ารวมใจ 5 ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลริมใต้
บทความถัดไปตำบลสะลวง
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลศรีดงเย็น

ตำบลแม่สาว

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา