Home ตำบล ตำบลยุหว่า

ตำบลยุหว่า

1591

ตำบลยุหว่า แบ่งเขต เป็น  12 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านสันป่าตองหลวง หมู่3 บ้านหนองหวาย  หมู่5 บ้านอุเม็ง  หมู่6 บ้านหนองปึ๋ง หมู่7 บ้านใหม่ม่วงก๋อน  หมู่8 บ้านร้อง ต้นโชค หมู่9 บ้านสันคะยอม,ต้นผึ้ง หมู่10 บ้านสันป่าตอง,ร้องสร้าน หมู่11 บ้านศาลา  หมู่12 บ้านดอนตัน  หมู่13 บ้านหนองพันเงิน หมู่ 14 บ้านสันป่าตองใต้,มะจำโรง

คำขวัญเทศบาลตำบลยุหว่า

หลวงพ่อเพชรล้ำค่า  งามสง่าพระนอนใหญ่  ศูนย์แกะไม้หัตถกรรม  อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม

แหล่งท่องเที่ยว ตำบลยุหว่า

อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม   ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลยุหว่า

วัดป่าเจริญธรรม  โทรศัพท์ : 053311185

พุทธศักราช 2492 เป็นปีเริ่มแรกแห่งการก่อกำเนิด วัดป่าเจริญธรรม โดยคณะพระกัมมัฎฐานผู้เกรียงไกรในพระธรรม ได้มาวางรากฐานในเนื้อที่ดิน 13 ไร่ โดยประกาศสัจธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเอาจริงเอาจัง จนเป็นเหตุให้ศรัทธาประชาชนเริ่มตื่นตัว ก่อการฟังธรรมอย่างไม่เคยมีมาก่อนในระแวกนั้น จนเป็นเหตุให้ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงถึงขึ้นเอาเป็นเอาตาย แต่แล้วมรสุมนั้นก็สลายตัวลงด้วยหลักอนิจจัง นับแต่นั้นมาศรัทธาประชาชนก็เริ่มสนใจ วัดป่าขึ้นโดยลำดับ แต่บางปีได้มีพระไม่ดีมาบริหารวัดเป็นเหตุให้เสื่อมถอยด้วยศรัทธา ก็มีบางครั้งจะหาศรัทธามาฟังเทศน์สักคนก็หายาก ศรัทธาชุดเดิมจึงรอคอยดูท่าทีของพระเมื่อมีพระดีมาบริหารก็เริ่มก่อตัวขึ้นอีก และทุ่มเทกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังความคิดเข้าบริหารวัดอีก ชนิดตีนยันฟันกัดแม้ชีวิตก็ยอมถวาย

กาดสล่า แม่ครูคำ

“สล่า”ชื่อนี้คนบ้านอื่นเมืองอื่นคงจะงงว่าหมายความว่ายังไงกันแน่อันคำว่า “สล่า” เป็นภาษาเหนือแปลความหมายว่า “ช่าง” จะเป็นช่างไม้ ช่างปูน ช่างฝีมือแขนงต่าง ๆ ในภาษาท้องถิ่นทางเหนือล้วนเรียกรวมกันว่า “สล่า”  เพื่อนๆนักเดินทางแทบจะทุกท่านคงจะเคยชินกับหมู่บ้านหัตถกรรมพื้นบ้าน ของเชียงใหม่กัน มาแล้วหลายบ้านที่ติดหูก็จะเป็น เช่น หมู่บ้านทำร่มกระดาษสาบ่อสร้าง หมู่บ้านไม้แกะสลักบ้านถวาย แต่…หลาย ๆ ท่านจะรู้มั้ยครับว่ายังมีหมู่บ้านที่รับแกะไม้แกะสลักดั้งเดิมอยู่หมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งรับแกะสลักส่งตามตลาดใหญ่ ๆ ของเชียงใหม่และทั่วประเทศ ซึ่งวันนี้กลุ่มสล่าเหล่านี้ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มไม้แกะสลักเปิดขายตรงถึงมือ นักท่องเที่ยวโดยตรง ที่นั่นคือ “กาดสล่าแม่ครูคำ” และสถานที่ใกล้กันก็ยังมีศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านดอนตัน บ้าน***่คำ บ้านกิ่วแลหลวง บ้านกิ่วแลน้อย ซึ่งสถานที่เหล่านี้เป็นแหล่งสินค้า OTOP ของอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถ.เลี่ยงเมืองคลองชลประทาน บ้านกิ่วแลหลวง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่    ซึ่งการเดินทางนั้นจากตัวเมืองเชียงใหม่ ผ่านถนนเชียงใหม่-ฮอดประมาณ ๒๐ กิโลเมตร จากนั้นผ่านไฟแดงสี่แยกช่างกระดาษ ไปประมาณ ๑๐๐ เมตร เลี้ยวซ้ายบริเวณ ถนนเลียบคลองชลประทาน เดินทางอีกซัก ๓ กิโลเมตร

วัดหนองพันเงิน

ตั้งอยู่เลขที่ 166 หมู่ที่ 13 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 50 ตารางวา มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระเจ้าเพชร ซึ่งมีประวัติความเป็นมาว่า แต่เดิมพระเจ้าเพชรประดิษฐานอยู่ที่วัดป่าไม้แดง หรือวัดป่าอ้อย ตำบลทุ่งสะโตก วัดแห่งนี้เป็นวัดร้างไม่มีใครดูแล ดังนั้น พระสุวรรณหรือพ่ออุ้ยหนานดี โปธิ และชาวบ้านได้กราบอัญเชิญ พระเจ้าเพชรมาประดิษฐานอยู่ที่วัดหนองสลาบ หรือวัดศรีปันเงินในปัจจุบัน แต่เนื่องจากวัดแห่งนี้คงตั้งอยู่ห่างไกลผู้คนมาก พระสุวรรณจึงได้กราบอัญเชิญพระเจ้าเพชรมาประดิษฐานที่วัดหนองพันเงินในปัจจุบันนี้ ต่อมาปี พ.ศ.2471 จึงได้เริ่มสร้างวัด และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2475 จึงได้ตั้งเป็นวัดหนองพันเงินขึ้นมา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร ศาลาการเปรียญ หอฉัน กุฏิสงฆ์และศาลา ปัจจุบันมี พระจตุรเทพ ฐิตธัมโม รักษาการเจ้าอาวาส

จำนวนประชากรใน ตำบลยุหว่า

จำนวนหลังคาเรือน : 3,123 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 9,504 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,606 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 245 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 795 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 48 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 34 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 3,519 คน จำนวนผู้พิการ : 116 คน

 รหัสไปรษณีย์ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  สันป่าตองหลวง 1 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
  กลาง 2 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
  หนองหวาย 3 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
  กิ่วแลหลวง 4 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
  อุเม็ง 5 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
  หนองปึ๋ง 6 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
  ใหม่ม่วงก๋อน 7 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
  ร้อง,ต้นโชค 8 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
  สันคะยอม,ต้นผึ้ง 9 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
  สันป่าตอง,ร้องสร้าน 10 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
  ศาลา 11 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
  ดอนตัน 12 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
  หนองพันเงิน 13 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
  สันป่าตองใต้,มะจำโรง 14 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
  หนองสะเรียม 15 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลยุหว่า


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า