หน้าแรกตำบลตำบลยางคราม

ตำบลยางคราม

ตำบลยางครามแบ่งเขตการปกครอง เป็น 11 หมู่บ้าน  หมู่1 บ้านห้วยน้ำขาว  หมู่2 บ้านใหม่พัฒนา หมู่3 บ้านยางคราม  หมู่4 บ้านห้วยรากไม้  หมู่5 บ้านศรีดอนชัย หมู่6 บ้านแดนเมือง หมู่7 บ้านแม่อาว หมู่8 บ้านใหม่ดอนชัย หมู่9 บ้านห้วยรากไม้  หมู่10 บ้านพนัง หมู่11 บ้านหนองม่วง

คำขวัญประจำตำบลยางคราม

ลำน้ำหนองเย็น ไหลผ่าน  เป็นต๋ำนานชุมชน มาหลายร้อยปี  บะแต๋งพริกหนุ่ม บะเขือส้มรสดี   ดินแดนถิ่นนี้ คนมีน้ำใจงาม

ประวัติตำบลยางคราม

เป็นคำบอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่า ในสมัยก่อนที่ชาวบ้านจะมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณนี้ เป็นป่าทึบ มีสระน้ำหรือหนองน้ำขนาดใหญ่อุดมไปด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารต่าง ๆ เป็นที่อยู่กินของสัตว์นานาชนิด โดยเฉพาะช้างป่าที่ออกหากินเป็นโขลงใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ ว่า “โต้งจ้างข้าม” (ทุ่งช้างข้าม) หลังตั้งเป็นหมู่บ้านแล้ว คนรุ่นหลังจึงเรียกชื่อเพี้ยนไปจากเดิม คือ “ช้างข้าม” แผลงเป็น “ยางคราม” ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงทุกวันนี้

จำนวนประชากรใน ตำบลยางคราม

จำนวนประชากร 1,580 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 5,505 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 807 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 193 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 263 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 46 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 22 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,771 คน จำนวนผู้พิการ : 92 คน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ห้วยน้ำขาว 1 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ใหม่พัฒนา 2 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ยางคราม 3 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ห้วยรากไม้ 4 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ศรีดอนชัย 5 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
  แดนเมือง 6 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
  แม่อาว 7 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ใหม่ดอนชัย 8 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ห้วยรากไม้ 9 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
  พนัง 10 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
  หนองม่วง 11 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแม่ตืน

ตำบลสารภี

ตำบลบ่อหลวง

ตำบลปิงโค้ง

ตำบลแม่แดด

ตำบลแม่โป่ง

- Advertisment -