หน้าแรกตำบลตำบลยั้งเมิน

ตำบลยั้งเมิน

ตำบลยั้งเมิน แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยั้งเมิน   ม่อนอังเกตุ  สวนดอกไม้เมืองหนาว วิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ  วิถีชีวิตชาวไทยภูเขากะเหรี่ยง  ต้นน้ำแม่ขาน  สวนสตรอเบอรี่  สวนกะหล่ำปลี ตำบลยั้งเมิน  ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านแม่แว หมู่ 3 บ้านยั้งเมิน  หมู่ 4 บ้านอังคาย หมู่5 บ้านห้วยทรายขาว         หมู่ 6 บ้านแม่ตะละ  หมู่7 บ้านกิ่วเสือ  หมู่8 บ้านใหม่ประชาชื่น

แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยั้งเมิน

  1. ม่อนอังเกตุ ที่ตั้ง บ้านปางขุม หมู่ที่ 1 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นดินแดนที่มียอดเขาสูงที่สุดในพื้นที่อำเภอสะเมิง อยู่สูง 1,840 เมตร จากระดับน้ำทะเล บริเวณยอดเขาสามารถชมทัศนียภาพได้รอบทิศ (360 องศา) บนยอดเขายังมีสถูปเก่าแก่ตั้งอยู่ และเป็นสันเขาผีปันน้ำ ซึ่งเป็นกำเนิดของแม่น้ำ 4 สาย คือ แม่น้ำสา ไหลลงสู่แม่น้ำปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,แม่น้ำเลย ไหลลงสู่แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำแม่สาบ และแม่น้ำแม่จุม ไหลลงสู่แม่น้ำแม่ขาน บริเวณยอดเขามีลมพัดแรงเสียดสีกับต้นสน และต้นไม้ เสียงดังหวีดหวิว ตอนเย็นสามารถชมพระอาทิตย์ตก และสัมผัสกับอากาศที่หนาวเหน็บในฤดูหนาว และในตอนเช้าสามารถชมบรรยากาศ “ฟ้าเมิง” พระอาทิตย์ทอแสงโผล่ขึ้นจากเส้นขอบฟ้า ชมทะเลหมอกในหุบเขาที่อยู่รอบๆได้ สามารถมองเห็นยอดดอยห้วยน้ำดัง และตัวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มองเห็นยอดดอยดงสามหมื่น อำเภอแม่แจ่ม มองเห็นยอดดอยหลวงเชียงดาว อำเภอเชียงดาว มองเห็นอำเภอสะเมิง มองเห็นยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง
  2. สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ตั้ง บ้านปางขุม หมู่ที่ 1 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ บ้านปางขุมเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่เพาะปลูกอุดมสมบูรณ์และมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี จึงเหมาะสำหรับการเพาะปลูกดอกไม้เมืองหนาวได้หลายชนิด เช่น ดอกกุหลาบ ดอกเบญจมาศ ฯ นอกจากจะได้สัมผัสกับสวนดอกไม้เมืองหนาวแล้วยังจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอและกะเหรี่ยง และยังสามารถเดินทางขึ้นชมบรรยากาศธรรมชาติบนยอดดอยม่อนนางเกต
  3. วิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ ที่ตั้ง บ้านปางขุม หมู่ที่ 1 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ลีซอ มีวัฒนธรรมการแต่งกายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเผ่า หนุ่มสาวจะพบปะหาคู่ครองในช่วงงานปีใหม่ประจำเผ่า มีการเต้นรำที่เรียกว่า “เต้นจะคึ” มีการละเล่นเป่าแคน ดีดซึ่ง เป่าขลุ่ย ประเพณีที่สำคัญ คือ ประเพณีกินวอ “กุแซวะ” (ปีใหม่) จัดในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม
  4. วิถีชีวิตชาวไทยภูเขากะเหรี่ยง ที่ตั้ง บ้านแม่แว หมู่ที่ 2 , บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 , บ้านกิ่วเสือ หมู่ที่ 7 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กะเหรี่ยง เรียกตนเองว่า “ปกาเกอะญอ” คนเชียงใหม่เรียก “ยาง” มีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเอง มีวัฒนธรรมการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเผ่า ผู้หญิงในวัยสาวจะแต่งกายด้วยชุดกะเหรี่ยงสีขาว มีนิสัยรักสงบ มักน้อย สันโดษ ในสมัยก่อนชอบปลูกบ้านอย่างง่าย ๆ ไม่ถาวร หลังคามุงด้วยใบหญ้าหรือใบตอง ภายในบ้านจะมีเตาไฟสี่เหลี่ยม และชอบนอนข้างเตาไฟเพื่อผิงไฟในหน้าหนาว ประเพณีที่สำคัญ คือ ประเพณีมัดมือ “กี่จื้อ” (ปีใหม่) จัดช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม วันเวลาตามฤกษ์ยามที่หาได้ในแต่ละหมู่บ้าน
  5. ต้นน้ำแม่ขาน ที่ตั้ง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ต้นกำเนิดจากขุนน้ำในเขตติดต่อระหว่างอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งน้ำแม่ขานไหลผ่านอำเภอสะเมิง ลงมาสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง แล้วไหลลงสู่น้ำแม่ปิงที่บ้านสบขาน อำเภอสันป่าตอง
  6. สวนสตรอเบอรี่ ที่ตั้ง บ้านอังคาย หมู่ที่ 4 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรี่ของตำบลยั้งเมิน โดยจะปลูกในช่วงฤดูหนาว ผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เมษายน ของปีถัดไป บ้านอังคายเป็นหมู่บ้านแรกเมื่อเข้าสู่เขตตำบลยั้งเมิน ซึ่งชาวบ้านจะปลูกบ้านอยู่บนเขา
  7. สวนกะหล่ำปลี ที่ตั้ง บ้านแม่ตะละ หมู่ที่ 6 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กะหล่ำปลีเป็นพืชเขตหนาว เจริญได้ดีในสภาพอุณหภูมิต่ำ ความชื้นสูง อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 15 – 20 องศาเซลเซียล บ้านแม่ตะละเป็นแหล่งปลูกกะหล่ำปลีของตำบลยั้งเมิน โดยจะปลูกบนดอย กะหล่ำปลีเป็นพืชที่สามารถใช้รับประทานสด และนำมาประกอบอาหารทั้งผัด แกง ลวก ได้หลายแบบ ผักชนิดนี้ให้คุณค่าวิตามิน A, B5 และ C และมีแคลเซียม ผลผลิตมีมากในช่วงฤดูหนาว

รหัสไปรษณีย์ ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50250

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ปางขุม 1 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
  แม่แว 2 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
  ยั้งเมิน 3 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
  อังคาย 4 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
  ห้วยทรายขาว 5 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
  แม่ตะละ 6 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
  กิ่วเสือ 7 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
  ใหม่ประชาชื่น 8 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลยั้งเมิน

จำนวนหลังคาเรือน : 767 หลังคาเรือน  
จำนวนประชากร : 3,183 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 484 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 264 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 132 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 19 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 11 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 780 คน จำนวนผู้พิการ : 32 คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลยั้งเมิน


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแม่นาจร

ตำบลออนเหนือ

ตำบลบงตัน

ตำบลแม่สา

ตำบลแม่สาบ

ตำบลมะขุนหวาน

- Advertisment -