หน้าแรกตำบลตำบลมะขุนหวาน

ตำบลมะขุนหวาน

ตำบลมะขุนหวานสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน

ความหมายของตราสัญลักษณ์

รูปต้นไม้  หมายถึง  ต้นมะขุนหวาน ซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งคล้ายส้มเขียวหวาน ซึ่งมีอยู่ทั่วไปทั้งตำบล
รูปดวงอาทิตย์และทุ่งนา  หมายถึง  ท้องถิ่นจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปและความสมบูรณ์ของการทำการเกษตร

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานมีที่ทำการ  อบต.   ตั้งอยู่หมู่ที่    5   บ้านมะขุนหวาน   อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ประมาณ   6   กิโลเมตร   ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ   30   กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อเขต               ตำบลมะขามหลวง

ทิศใต้                      ติดต่อเขต               ตำบลบ้านกลาง

ทิศตะวันออก       ติดต่อเขต               ตำบลแม่ก๊า  และตำบลมะขามหลวง

ทิศตะวันตก           ติดต่อเขต               ตำบลบ้านกลาง

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน มีเขตการปกครองและรับผิดชอบทั้งหมด 5 หมู่บ้าน มีพื้นที่โดยประมาณ   9.51   ตารางกิโลเมตร     หรือ  ประมาณ  3,794 ไร่

ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ สภาพพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตรกรรม

ภูมิอากาศ

ตำบลมะขุนหวานมีอากาศที่ดีตลอดปี มีฤดูหนาวที่เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม – มกราคม ลักษณะอากาศ  มีฝนตกชุกในช่วงแรกและมีอากาศหนาวเย็น  อุณหภูมิเฉลี่ย 10 – 15  องศาเซลเซียส  มีฤดูร้อนที่เริ่มตั้งช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม  ลักษณะอากาศ  ค่อนข้างร้อนอบอ้าว  และบางครั้งมีพายุฝนตกหนัก    อุณหภูมิที่สูงนี้จะอยู่ที่ช่วงประมาณ  30 – 40  องศาเซลเซียส   และมีฤดูฝนที่เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม  ลักษณะอากาศ  มีฝนตกชุกตลอดช่วงฤดูฝน และตกชุกมาก  ช่วงปลายเดือนตุลาคม  มีอากาศเย็นสบาย – หนาวเย็นมาก   อุณหภูมิ  เฉลี่ย  19 – 25 องศาเซลเซียส

เขตการปกครองและบริหาร

จำนวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน มี 5 หมู่บ้านได้แก่

หมู่ที่  1   บ้านสันทรายมูล   หมู่ที่  2   บ้านขุนคง หมู่ที่  5   บ้านมะขุนหวาน  หมู่ที่  6   บ้านดงป่าซาง   หมู่ที่  7   บ้านดงป่างิ้ว

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง  จำนวน  2  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  3   บ้านพระบาทหมู่ที่ 4  บ้านม่วงพี่น้อง

รหัสไปรษณีย์ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  สันทราย 1 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
  ขุนคง 2 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
  ยั้งหวีด 3 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
  ม่วงพี่น้อง 4 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
  มะขุนหวาน 5 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
  ดงป่าซาง 6 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
  ดงป่างิ้ว 7 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
  พระเจ้าสององค์ 8 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลมะขุนหวาน


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแม่แตง

ตำบลแม่ทา

ตำบลแม่อาย

ตำบลน้ำแพร่

- Advertisment -