หน้าแรกตำบลตำบลมะขามหลวง

ตำบลมะขามหลวง

ตำบลมะขามหลวงองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีที่ทำการอบต. ตั้งอยู่หมู่ที่ 34/1  หมู่  2 บ้านมะขามหลวง อำเภอสันป่า-ตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง มีระยะห่างประมาณจากที่ว่าการอำเภอสันป่าตองประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 22 กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม

ทิศใต้   ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีเขตการปกครองและรับผิดชอบทั้งหมด 7 หมู่บ้าน มีพื้นที่โดยประมาณ 8.7  ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ   5,500 ไร่

ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ สภาพพื้นดินที่ทำกินทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตรกรรม

ภูมิอากาศ

ตำบลมะขามหลวงมีสภาพอากาศทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ  โดยฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม – มกราคม ลักษณะอากาศ มีฝนตกชุกในช่วงแรกและมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย 10 – 15 องศาเซลเซียส   ส่วนฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ลักษณะอากาศ ค่อนข้างร้อนอบอ้าว และบางครั้งมีพายุฝนตกหนัก  อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดู  ประมาณ 30 – 40 องศาเซลเซียส และมีฤดูฝนที่เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ลักษณะอากาศ มีฝนตกชุกตลอดช่วงฤดูฝน และตกชุกมาก ช่วงปลายเดือนตุลาคม  มีอากาศเย็นสบาย – หนาวเย็นมาก อุณหภูมิ เฉลี่ย 19 – 25 องศาเซลเซียส

เขตการปกครองและบริหาร

จำนวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีจำนวนเต็มทั้งหมด 7 หมู่บ้านได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านกวน

หมู่ที่ 2 บ้านมะขามหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านสันคะยอม

หมู่ที่ 4 บ้านป่าจู้

หมู่ที่ 6 บ้านต้นแก้ว

หมู่ที่ 7 บ้านร่องน้ำ

หมู่ที่ 9 บ้านดงขี้เหล็ก

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งฟ้าบด

หมู่ที่ 8 บ้านแท่นทองข่วงมื่น

สถานที่ท่องเที่ยวตำบล มะขามหลวง

พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่  สถานที่ท่องเที่ยวตำบล มะขามหลวง มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีคนต่างจังหวัดให้ความสนใจก็คือ ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 9  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งลักษณะโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือหรือในประเทศก็ว่าได้ มีตุ๊กตาให้ชมเป็นจำนวนมาก หลายรูปแบบ หลายเผ่าพันธุ์ ทั้งเก่าและใหม่ ประกอบกับชื่อเสียงการผลิตตุ๊กตาของ “ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่” ได้แผ่กว้างไปทั่วประเทศ และต่างประเทศ จึงทำให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กร และสถาบันต่าง ๆ ได้มาศึกษาดูงานอยู่เป็นประจำ เฉลี่ยปีละกว่า 4,000 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  กวน 1 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
  มะขามหลวง 2 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
  สันคะยอม 3 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
  ป่าจู้ 4 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
  ทุ่งฟ้าบด,หนองอึ่ง 5 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
  ต้นแก้ว,ป่าป๋วย 6 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
  ร่องน้ำ 7 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
  แท่นทองข่วงหมื่น 8 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
  ดงขี้เหล็ก 9 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลมะขามหลวง

จำนวนหลังคาเรือน : 1,511 หลังคาเรือน  
จำนวนประชากร : 4,519 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,006 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 143 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 402 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 6 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 5 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,612 คน จำนวนผู้พิการ : 25 คน

สิ่งน่าสนใจ

พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่
สถานที่ท่องเที่ยวตำบล มะขามหลวง มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีคนต่างจังหวัดให้ความสนใจก็คือ ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 9  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งลักษณะโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือหรือในประเทศก็ว่าได้ มีตุ๊กตาให้ชมเป็นจำนวนมาก หลายรูปแบบ หลายเผ่าพันธุ์ ทั้งเก่าและใหม่ ประกอบกับชื่อเสียงการผลิตตุ๊กตาของ “ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่” ได้แผ่กว้างไปทั่วประเทศ และต่างประเทศ จึงทำให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กร และสถาบันต่าง ๆ ได้มาศึกษาดูงานอยู่เป็นประจำ เฉลี่ยปีละกว่า 4,000 คน

ขอบคุณเทศบาลตำบลมะขามหลวง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลบ้านกลาง
บทความถัดไปตำบลน้ำบ่อหลวง
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสันทราย

ตำบลกองแขก

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา