หน้าแรกตำบลตำบลป่าแป๋

ตำบลป่าแป๋

ตำบลป่าแป๋  ประกอบด้วยหมู่บ้าน  หมู่ 1 บ้านป่ายางหนาด  หมู่ 2 บ้านปางมะกล้วย  หมู่3 บ้านผาเด็ง  หมู่ 4 บ้านป่าแป๋ผาฮิ้น  หมู่ 5 บ้านแม่เลา,บ้านปางหลวง  หมู่ 6 บ้านปางลัน  หมู่ 7 บ้านแม่ใคร้  หมู่ 8 บ้านแม่แสะ  หมู่ 9 บ้านแม่แมม หมู่10 บ้านแม่น้ำแขม  หมู่11 บ้านท่าผา  หมู่ 13 บ้านทุ่งจ๊อ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลป่าแป๋ ได้ก่อตั้งมาเมื่อ 100 ปีมาแล้ว โดยมีชาวไทยใหญ่ หรือ เงี้ยว ได้พยายามเข้ามาตั้งรกรากเพื่อทำสวนเมี่ยง (ใบชา) ต่อมาได้มีชาวพื้นเมืองอพยพเข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อทำสวนเมี่ยงเป็นอาชีพหลัก ในขณะนั้นเมี่ยงเป็นที่นิยมของคนในยุกต์นั้นมาก คำว่า “แป๋” ตรงกับภาษาไทยว่า “อกไก่” ซึ่งเป็นไม้ส่วนที่อยู่สูงสุดในส่วนของหลังคาบ้าน ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่า “แป๋” ด้วยเหตุที่ ต.ป่าแป๋ มีพื้นที่อยู่บนภูเขาสูง มีต้นไม้มาก ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ จึงเรียกว่า “ป่าแป๋”

สภาพทั่วไปของตำบล

อำเภอแม่แตง ห่างจากตัวอำเภอ 35 กม. เนื้อที่ 163.5 ตร.กม. ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีป่าไม้ปกคลุมเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ พื้นที่เป็นภูเขา

รหัสไปรษณีย์ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่/สถานที่ท่องเที่ยว
–    น้ำพุร้อนโป่งเดือด
–    น้ำตกปางลัน
–    ทัวร์ป่าบ้านแม่แสะ
–    ชมหมู่บ้านชาวเขา (กะเหรี่ยง , ลีซอ)
–    จุดชมวิวม่อนอังเกตุ
–    อุทยานห้วยน้ำดัง

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ตั้งอยู่เลขที่ 235 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150   โทรศัพท์ 0-5304-7595 , 0-8995-6913-1

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ป่ายางหนาด 1 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
  ปางมะกล้วย 2 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
  ผาเด็ง 3 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
  ป่าแป๋,ผาฮิ้น 4 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
  แม่ลา,ปางหลวง 5 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
  ปางลัน 6 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
  แม่ใคร้ 7 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
  แม่แสะ 8 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
  แม่แมม 9 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
  น้ำแขม 10 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
  ท่าผา 11 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
  ปางมะโอ,กิ่วก้วย 12 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
  ทุ่งจ๊อ 13 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลจากเทศบาลตำบลป่าแป๋


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลทุ่งสะโตก

ตำบลอินทขิล

ตำบลสะลวง

ตำบลแม่ศึก

ตำบลสารภี

- Advertisment -