หน้าแรกตำบลตำบลป่าเมี่ยง

ตำบลป่าเมี่ยง

ตำบลป่าเมี่ยง ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านปางอั้น หมู่2 บ้านห้วยหม้อ หมู่3 บ้านแม่หวาน หมู่4 บ้านโป่งกุ่ม  หมู่5 บ้านปางแฟน  หมู่6 บ้านโป่งสามัคคี รหัสไปรษณีย์ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50220

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ปางอั้น 1 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ห้วยหม้อ 2 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  แม่หวาน 3 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  โป่งกุ่ม 4 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ปางแฟน 5 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  โป่งสามัคคี 6 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง  257 หมู่ 4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 เบอร์โทร / เบอร์แฟกซ์ 053-389164 / 053-389220

งานพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่ในการจัดทำแผนชุมชนและเวทีประชาคม ให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่ที่5 บ้านปางแฟน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็อยากจะสอบถามปัญหาความต้องการในพื้นที่ว่ามีความเดือดร้อนและต้องการในด้านใดทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง ไม่เพียงเท่านี้ยังมีหน่วยงานในเทศบาลฯมาร่วมลงพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะเป็น กองคลัง ออกบริการชำระภาษีเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่่น้องในพื้นที่ และกองการศึกษา ก็ออกมาให้บริการพร้อมทั้งสอบถามในเรื่องของการบริการการศึกษาให้กับผู้ปกครองของเด็กๆ

โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลป่าเมี่ยง(การเลี้ยงไหมอีรี่) เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งวันนี้ก็ไได้รับเกียรติจากท่านนายกนันท์ เครือนพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง มาเป็นประธานในการเปิดโครงการ ทั้งนี้การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม) และคณะวิทยากรจาก ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน(ฝ้ายแถมไหม)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มาฝากกัน ครับ ในโครงการนี้ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร อีกอึดใจเดียวพี่น้องประชาชนก็จะได้ถนนเส้นใหม่สำหรับใช้สัญจรไปมาที่สะดวกขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจากเทศบาล ตำบลป่าเมี่ยง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลเปียงหลวง

ตำบลต้นเปา

ตำบลฟ้าฮ่าม

ตำบลบ้านหลวง

ตำบลป่าตุ้ม

- Advertisment -