หน้าแรกตำบลตำบลป่าป้อง

ตำบลป่าป้อง

ตำบลป่าป้อง แบ่งเขตการปกครอง เป็น 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านป่าไม้แดง  หมู่ 4 บ้านป่าป้อง หมู่5 บ้านใต้ร้อง หมู่ 6 บ้านบ้านดวงดี  หมู่ 7 บ้านป่ายางงาม

สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลป่าป้องเป็นพื้นที่ราบ พื้นที่ส่วนมากเป็นที่เกษตรกรรม

 

รหัสไปรษณีย์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ป่าตึงน้อย 1 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าไม้แดง 2 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าป้อง 3 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าป้อง 4 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ใต้ร้อง 5 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ดวงดี 6 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่ายาง 7 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ทุ่งยาว 8 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลป่าป้อง

จำนวนหลังคาเรือน :  –  หลังคาเรือน    
จำนวนประชากร :  –  คน   จำนวนผู้สูงอายุ :  –  คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี :  –  คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง :  –  คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ :  –  คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :  –  คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป :  –  คน   จำนวนผู้พิการ :  –  คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาล ตำบลป่าป้อง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลบ้านหลวง

ตำบลป่าแดด

ตำบลแม่งอน

ตำบลตลาดขวัญ

ตำบลนาเกียน

ตำบลหนองบัว

- Advertisment -