หน้าแรกตำบลตำบลบ้านโป่ง

ตำบลบ้านโป่ง

ตำบลบ้านโป่ง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโป่ง บ้านสันต้นม่วง บ้านดงหลวง บ้านป่าฮิ้น บ้านป่าสัน บ้านทุ่งน้อย บ้านหนองไฮ และบ้านดงป่าแดง

สภาพทั่วไปของตำบล

สภาพเป็นที่ราบและบางส่วนเป็นภูเขา โดยหมู่บ้านที่มีภูเขา คือ หมู่ที่ 4,5,8 ส่วนอีก 5 หมู่บ้านมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปังโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,219 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,180 หลังคาเรือน

จำนวนประชากรใน ตำบลบ้านโป่ง

จำนวนหลังคาเรือน : 1,205 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 4,346 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 531 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 144 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 168 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 15 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 28 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 970 คน จำนวนผู้พิการ : 79 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

1.พระธาตุยองผา

2.พระธาตุเวียงยิง

3.น้ำตกคนึงนาง

4.โป่งน้ำร้อน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50190

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  โป่ง 1 บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
  สันต้นม่วง 2 บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
  ดงหลวง 3 บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
  ป่าฮิ้น 4 บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
  ป่าลัน 5 บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
  ทุ่งน้อย 6 บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
  ป่าหวาย 7 บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
  ดงป่าแดง 8 บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านโป่ง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลปางหินฝน

ตำบลเวียง

ตำบลสารภี

- Advertisment -