หน้าแรกตำบลตำบลบ้านเป้า

ตำบลบ้านเป้า

ตำบลบ้านเป้า ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านแม่โจ้ หมู่ 2 บ้านแม่เลิม หมู่ 3 บ้านสบเลิม หมู่4 บ้านเป้า หมู่5 บ้านแพะ หมู่ 6 บ้านก้างหงษ์  หมู่ 7 บ้านดง

ตำบลบ้านเป้า ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาถึงบริเวณบ้านแห่งนี้ไม่พบผู้คนเลย จึงทรงพยากรณ์ต่อไปภายภาคหน้าบริเวณนี้จักได้ชื่อว่า “บ้านเป่า” หมายถึง บ้านร้าง

 อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ลำน้ำแม่งัด ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ลำน้ำปิง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 จำนวนประชากรของตำบล

จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,133 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,148 หลังคาเรือน

 ข้อมูลอาชีพของตำบล

อาชีพหลัก ทำสวน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แม่โจ้ 1 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
  แม่เลิม 2 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
  สบเลิม 3 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
  เป้า 4 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
  แพะ 5 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
  ก๊างหงษ์ 6 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
  ดง 7 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่

 ขอบคุณข้อมูล เทศบาลตำบลบ้านเป้า


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลเมืองเล็น

ตำบลสันโป่ง

ตำบลแม่ปูคา

ตำบลบงตัน

ตำบลเมืองก๋าย

ตำบลแม่อาย

- Advertisment -